piete

După ce Inspectoratul de Stat în Construcții a solicitat închiderea Pieței Centrale din cauza pericolului iminent de prăbușire, Primăria Ploiești a emis un comunicat de presă privind soluțiile propuse pentru gestionarea acestei probleme.

 

Comunicat de presă “Agenda rezolvării problemei Pieței Centrale”

După ce Inspectoratul de Stat în Construcții Prahova a încadrat Piața Centrală în gradul I de risc seismic, primarul Ploieștiului, Adrian Dobre, a avut ieri o întâlnire cu domnul Romeo Nan, reprezentantul Asociației pentru Protecția Comercianților din Ploiești (APCOM), organizație reprezentativă pentru comercianții din piețele Ploieștiului. Principala concluzie trasă a fost aceea că se impune închiderea actualei piețe, demolarea construcției și construirea unei piețe agro-alimentare noi, moderne, care să respecte atât standardele de siguranță, cât și fluxurile comerciale.

 

În urma discuțiilor avute, ca primă acțiune a reieșit necesitatea luării unor măsuri de urgență astfel încât activitatea comercianților din Piața Centrală să nu aibă de suferit semnificativ ca urmare a viitoarei închideri a pieței. De asemenea, o altă concluzie importantă a discuției cu reprezentantul celor peste 250 de comercianți care constituie APCOM a fost aceea că este vital să respectăm principiul conform căruia niciunul dintre comercianții care au contract astăzi pentru Piața Centrală să nu fie mutați în alte piețe.

Primarul Adrian Dobre salută disponibilitatea consilierilor locali din toate partidele pentru rezolvarea cu prioritate și în regim de urgență a problemei și le propune următoarea agendă concretă de acțiune:

- vineri, 18.11.2016, ședință de îndată a Consiliului Local. Tema:  alocarea de către Hale și Piețe a unui buget pentru reabilitarea și crearea unor condiții decente în spațiul de pe Strada Griviței, pentru realizarea unei piețe agro-alimentare temporare. Responsabil – Consiliul Local.

- identificarea de către conducerea SC Hale și Piețe de noi spații în zona centrală pentru amenajarea de micro-piețe agro-alimentare, inclusiv în clădirea Halelor Centrale. Principiul agreat cu reprezentantul comercianților – niciunul nu va fi mutat în alte piețe, trebuie respectat. Termen: 24 noiembrie, responsabil: SC Hale și Piețe.

- emiterea unei hotărâri privind transferul Pieței Centrale în patrimoniu local pentru administrarea de către primărie a viitoarelor lucrări de demolare și construcție, societatea fiind pe pierdere în acest moment. Termen: intervalul 21 – 24 noiembrie, responsabil: Consiliul Local.

- verificarea și ajustarea proiectului de reconstrucție pe care conducerea Hale și Piețe susține că îl deține în acest moment, inclusiv a autorizațiilor și avizelor obținute. Termen: intervalul 21 – 24 noiembrie, responsabil Primăria Ploiești.

- identificarea soluțiilor de bugetare și publicarea anunțului de licitație după ce acestea au fost identificate. Termen: 9 decembrie, responsabil: Primăria Ploiești.

Primarul Adrian Dobre își exprimă convingerea că, odată însușit de către toți consilierii locali și de către conducerea Hale și Piețe, acest program va face posibilă începerea în primăvară a lucrărilor de construire a noii piețe.

UPDATE C O M U N I C A T de presă: Grupurile consilierilor PSD și ALDE salută “Agenda rezolvării problemei Pieței Centrale”

Luând act de conținutul comunicatului de presă emis, astăzi, de DIRECȚIA COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE a Primăriei Ploiești, referitor la modul de rezolvare a situației grave în care se află Piața Centrală, încadrată în Gradul 1  de risc seismic, Grupurile consilierilor ALDE și PSD își exprimă satisfacția că soluțiile pe care le-au propus, public, prin comunicatul de presă din 16 noiembrie a.c., au fost agreate, însușite de primarul Adrian Dobre și planificate la termenele și în termenii pe care îi considerăm optimi.

Îi asigurăm pe cetățenii municipiului că vom da tot concursul pentru ca agenda stabilită să fie respectată, astfel încât dumnealor - cumpărători sau comercianți afectați de măsurile ce vor fi implementate - să aibă cât mai puțin de suferit.

Grupurile consilierilor ALDE și PSD,

Consiliul Local al Municipiului Ploiești