post vacant administrator public

Consiliul Județean Prahova propune modificarea criteriilor și condițiilor de ocupare a postului vacant de administrator public.

Postul a devenit vacant la scurt timp după alegerile locale din iunie 2016. Aleșii județeni vor dezbate mâine, în ședința Consiliului Județean Prahova, un proiect referitor la condițiile de ocupare a postului.

Astfel, potrivit noului proiect, postul va fi ocupat prin concurs. persoana desemnată urmând să-și desfășoare activitatea în baza unui contract de management, pe durată determinată, respectiv pe durata mandatului președintelui CJ.

Candidații trebuie să susțină și un Proiect de management cu referire la metode, strategii, programe, proiecte ce vor
fi avute în vedere în perioada de executare a contractului de management urmărind realizarea unui management strategic și unitar care să permită luarea de decizii cu efecte benefice pentru județul Prahova. „Tema proiectului de management se alege de potențialul candidat dintr-o listă de teme propusă de instituție și afișată odată cu anunțul de organizare a concursului. Pentru redactarea proiectului de management, Președintele Consiliului județean prin
aparatul de specialitate poate pune la dispoziția solicitanților informații privind activitatea autorității,precum și alte informații de interes public, în condițiile legii”, se arată în proiectul care va fi în dezbatere mâine, la Consiliul Județean Prahova.

Dacă proiectul va fi aprobat, candidații trebuie să aibă studii superioare șiexperiență de minimum 5 ani în funcții de conducere. Ulterior, va fi stabilită dat și ora la care se va organiza concursul.