posturi vacante

Primăriile Ploiești, Gorgota, Vâlcănești și Sinaia scot la concurs posturi vacante.

 

Primăria Gorgota organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului achiziţii publice. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 14 noiembrie 2016, ora 10.00 - proba scrisă, iar pe 16 noiembrie 2016, ora 10.00, este programată proba interviu.
Primăria Ploiești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de paznic (6 posturi) din cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploieşti Vest. Candidații trebuie să aibă studii generale (şcoala generală 8 clase, şcoala profesională sau diplomă de bacalaureat), să fie atestat profesional conform Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor, republicată şi actualizată (certificat calificare – agent pază, atestat agent pază) și o vechime în muncă minimum 2 ani. Termenul limită de demunere a dosarelor este 27 octombrie 2016, ora 16.00. Pe 4 noiembrie 2016, ora 10.00 - proba scrisă, cam. 309, etaj III, iar pe 10 noiembrie 2016, ora 10.00 - proba interviu.
Primăria Breaza organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de inspector principal din cadrul Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului Agricol şi Cadastru. Candidații trebuie să aibă studii universitare dc licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul: arhitectură, urbanism, inginerie civilă, inginerie geodezică, horticulturii, calculatoare şi tehnologia informaţiilor, 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice și cunoştinţe operare calculator dovedite prin atestat, fără testarea cunoştinţe lor. Pe 14 noiembrie 2016, ora 10.00, are loc proba scrisă, iar pe 16 noiembrie 2016, ora 10.00, este programată proba interviu.
Primăria Vâlcăneşti,  organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, din cadrul Compartimentului Întreţinere, de muncitor calificat IV (tractorist). Concursul este programat pe 09 noiembrie 2016, ora 10.00 - proba scrisă, iar pe 11 noiembrie 2016, ora 10.00 - proba interviu.
Clubul Sportiv Şcolar din Sinaia, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual, vacant, de  şofer categoria D cu jumătate de normă. Candidații trebuie să aibă carnet categoria D, minimum doi ani vechime și studii medii. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 25 octombrie 2015, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor, 03 noiembrie 2016, ora 10.00, - proba scrisă, 07 noiembrie 2016, ora 10.00 - proba practică, 09 noiembrie 2016, ora 10.00 - proba interviu.