facilitati taxe

Proiectul privind taxele și impozitele locale din Ploiești, pentru 2017, aflat în dezbatere publică timp de 30 de zile, prevede și o serie de scutiri și facilități fiscale.

 

Astfel, la fel ca și în anul 2016, se menține măsura prin care pentru plata integrală cu anticipație a impozitelor locale, până la data de 31 martie, ploieștenii beneficiază de o bonificație de 10% în cazul impozitului pe clădiri, 10% în cazul impozitului pe teren și 10% în cazul impozitului pe mijloacele de transport.
Facilități fiscale pentru 2017: 
Persoane fizice:
a) Scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor ale căror venituri lunare nete sunt mai mici sau egale de 650 lei (inclusiv pentru persoanele fără venituri), pentru clădirea folosită ca domiciliu și terenul aferent acesteia, în suprafață de maxim 500 mp.
b)Scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren pentru orfanii aflați în în evidența autorității tutelare. Scutirea se acordă pe baza unei cereri temeinic justificată, însoțită de acte doveditoare, depusă de contribuabil până la data de 31 martie 2017, a unui referat întocmit de inspectorul de sector, verificat de seful de serviciu si aprobat de conducerea instituției. Scutirea se acordă pentru clădirea folosită ca domiciliu şi terenul aferent acesteia.
c)Scutire de la plata impozitului pe clădire și pe terenul de sub construcția clădirii clasate ca monument istoric, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice și care, potrivit legii, sunt clasate, ca monumente istorice.
d)Scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren, aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
e) Scutire de la plata impozitului pe clădire şi a impozitului/taxei pe teren, pentru o singură proprietate (clădire și teren), aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor care sunt internate și au domiciliul permanent în centrele de îngrijire pe perioadă nedeterminată.
Facilități fiscale acordate persoanelor juridice:
a) Scutire de la plata impozitului pe clădire, pentru clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice şi care, potrivit legii, sunt clasate ca muzee.
b) Scutire de la plata impozitului/taxei pe clădire și a impozitului/taxei pe teren pentru clădirile și terenurile utilizate de organizații nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ.
c)Scutirea de la plata impozitului pentru clădirile și terenurile din parcul industrial conform procedurii privind acordarea de facilități fiscale agenților economici care își desfășoară activitatea în parcul industrial, în condițiile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate in parcurile industriale, cu modificările și completările ulterioare-