rectificare buget

Rectificarea de buget a municipiului Ploiești, proiect ce se va afla în dezbatere în ședința de mâine a Consiliului Local, vine la pachet cu o diminuare a bugetului.

 

După ce Ploieștiul a pierdut în acest an sume importante, ca urmare a nefinalizării proiectelor europene la termenul stabilit prin contract, parte din lucrări fiind suportate din bugetul local, veniturile municipalității, în sumă de 521.113.320 lei, se vor diminua cu suma de 3.183.000 lei.

Cel puțin așa prevede proiectul de hotărâre care va fi luat în discuție la ședința de mâine a Consiliului Local Ploiești. Astfel, potrivit proiectului, se va majora cu suma de 730.000 lei la capitolul „Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor”, însă, în același timp, va exista o diminuare de 3.918.000 lei la „cote defalcate din impozitul pe venit”.

Ca urmare a noilor modificări, se propune ca, la .Capitolul „Alte servicii publice generale”, prevederea în sumă de 44.767.000 lei se fie diminuată cu suma de 1.753.000 lei. Propunerea vizează diminuarea cu suma de 1.000.000 lei la bunuri și servicii ( fonduri destinate pentru alegerile locale), dar și diminuarea fondului de rezervă cu 753.000 lei.

La Capitolul “ Sănătate” prevederea în sumă de 10.412.420 lei se majorează cu suma de 1.490.000 lei, în timp ce la  Capitolul”Transporturi” prevederea în sumă de 103.864.080 lei se majorează cu suma de 60.000 lei la proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare.