posturi directori scoli

Inspectoratul Școlar Județean Prahova va organiza concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct la unitățile de învățământ de stat din Prahova.

 

Potrivit listei publicate de Inspectoratul Școlar Prahova la nivelul județului sunt 235 de posturi vacante de director și alte câteva sute de posturi vacante de director adjunct.

La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc, cumulativ, mai multe condiții.

Astfel, candidații trebuie să aibă absolvit cu diplomă de licență/absolvire studii universitare, respectiv, în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice/de institutori ori au absolvit cu diploma de licență/absolvire studii universitare și trebuie să fie membri ai corpului național de experți în management educational.

 

Totodată, candidații trebuie să fie cadre titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de munca pe perioada nedeterminata (au cel putin gradul didactic II sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea). În plus nu au fost sancționați disciplinar în ultimii patru ani școlari anteriori anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedra, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul National al Copiilor/Ministerul Educației Naționale și Cercetării Știintifice ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației Naționale și Cercetării Știintifice, indiferent de perioada în care și-au desfășurat activitatea.

Dosarele candidatilor se vor depune electronic până pe data de 2 octombrie 2016. Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie 2016.

Probele de interviu si de evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfasura în perioada 17 octombrie - 17 noiembrie 2016, în locatiile stabilite de inspectoratul scolar.

Iată lista posturilor vacante de directori și directori adjuncți din Prahova:

 

Lista functiilor de director/ director adjunct scoase la concurs