judetean ploiesti licitatie

Licitaţia a vizat atribuirea contractului de lucrări pentru modernizarea corpurilor de clădire A+B Spitalul Județean de Urgență Ploiești, locația Nord (str. Găgeni nr.100).

 

Lucrarea este finanţată din fondurile Consiliului Județean Prahova, conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat în 2016. 

„Valoarea estimată a acestei lucrări este de 15 milioane lei și se va derula pe o perioadă de 3 ani financiari. Menționăm că procedura a fost publicată în SEAP în data de 05.05.2016. S-au înscris 17 ofertanți, iar criteriul de evaluare a ofertei a fost prețul cel mai scăzut”, a anunțat Consiliul Județean Prahova.

Evaluarea ofertelor s-a încheiat în data de 30.08.2016. La finalizarea procedurii, a fost declarată câștigătoare firma S.C. Hidro Salt B92 SRL București.

Lucrările vor fi demarate în luna octombrie a acestui an și se vor întinde pe o perioadă de 36 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

Contractul include lucrări de refacere și înlocuire instalații de gaze medicale, lucrări de refacere și înlocuire instalații electrice și curenți slabi, lucrări de înlocuire tâmplărie interioară și tavane suspendate, dar și lucrări de zugrăveli și vopsiri interioare și lucrări de refacere pardoseli.