mihai1

Înființat în anul 2001, desființat în 2009 si reînființat în 2016, Institutul Național de Administrație (INA), instituție publică creată după modelul ENA (Ecole Nationale d`Administration) din Franța, are misiunea de a asigura cadrul instituțional pentru formarea personalului din autoritățile și instituțiile publice.

 

Potrivit ordonanței Guvernului prin care s-a reînființat Institutul, această instituție publică va funcționa în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și va prelua, de la Agenția Națională a Funcționarilor Publici și centrele regionale din subordinea acesteia, personalul și patrimoniul aferente activității de formare profesională, programele de formare profesională, drepturile și obligațiile care decurg din acestea.

Despre decizia Guvernului privind reînființarea Institutul Național de Administrație (INA) i-am cerut părerea d-lui Conferențiar univ. dr. Mihai Cristian Apostolache, Director al Centrului de Studii și Cercetări Juridice și Socio-Administrative din cadrul UPG Ploiești.

”Orice decizie care privește profesionalizarea personalului din administrația publică românească și de accelerare a procesului de integrare europeană este binevenită. Institutul Național de Administrație a jucat un rol important în pregătirea parcursului european al administrației românești, dar nu a reușit, în existența sa de opt ani, să se disocieze de factorul politic care, în multe momente, a folosit această instituție pentru a oferi un loc călduț anumitor clienți politici. Este momentul ca, odată reînființat, acest institut să își urmărească cu strictețe misiunea și să devină o instituție de referință în peisajul instituțional românesc.

Trebuie refăcute legăturile cu Institutul European de Administrație Publică și conceput un pachet de programe de formare pentru personalul din administrația publică, diferit de cele oferite de mediul academic sau de către alți furnizori de formare profesională. Simpla reînființare a acestui institut nu rezolvă problemele de sistem ale administrație românești.

Dacă condiția de formă a fost îndeplinită, trebuie să rezolvăm și fondul problemei, care înseamnă soluții de debirocratizare, proces decizional adaptat cerințelor actuale și de perspectivă, regândirea întregii arhitecturi administrative ținând seama de mutațiile din plan european și internațional, teme asupra cărora specialiștii acestui institut ar trebui să reflecteze și să vină și cu soluții. Este foarte importantă furnizarea de pregătire de înalt nivel a personalului din administrația publică, dar, în egală măsură, este important ca specialiștii Institutului să ofere decidenților politici soluții inovatoare pentru sectorul public românesc” a subliniat Mihai Apostolache.