posturi vacante spitalul judetean ploiesti

Spitalul Județean de Urgență Ploieşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 14 funcții contractuale de execuție vacante.

 

La Spitalul Județean Ploiești au fost scoase la concurs 12 posturi de brancardier, urmând ca după angajare persoanele să fie repartizate pe secţii de conducerea unităţii. Totodată, tot aici, sunt scoase la concurs două posturi de supraveghetori bolnavi, în cadrul Secţiei Psihiatrie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să aibă cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România, să cunoască limba română, scris și vorbit, să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale, capacitate deplină de exercițiu și o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate. Candidații trebuie să aibă școala generală pentru participarea la concurs și ocuparea funcției contractuale.

Termenul limită de depunere a dosarelor este 30 august 2016, ora 15.00. Proba scrisă este programată pe 08 septembrie 2016, ora 11.00, iar pe 12 septembrie 2016, ora 10.00, va avea loc proba interviu.