parc municipal vest inaugurare

Primăria Ploiești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 24 de funcții contractuale de execuție vacante, de paznic în cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploiești Vest.

Candidații trebuie să aibă studii generale (școală generală 8 clase, școală profesională sau diplomă de bacalaureat), să fie atestat profesional conform Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată și actualizată (certificat calificare – agent pază. atestat agent pază), precum și o vechime în muncă minimum 2 ani.

Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere la concurs este 17 august 2016, ora 18.30. Concursul va avea loc pe 24 august 2016, ora 12:00 (proba scrisă), iar interviul este programat pe 29 august 2016, ora 12.00.