activitati 3

Serviciul de Gospodărie Urbană Ploiești a efectuat în perioada 25-29 iulie o serie de lucrări de toaletare și curățare a spațiului public pe care le pune la dispoziție publicului.

 

1.Doborâri -   aprox. 15 arbori     

2.Taieri corecție/Înălțări de coronament -  la 19 arbori

3.Lucrări de întreţinere executate pe spaţiile verzi (parcuri, grădini publice, aliniamente, peluze): strâns şi încărcat gunoi şi crengi, golit coşuri de gunoi, curăţenie-(strâns gunoi menajer, pet-uri, hârtii, măturat alei etc), îndepărtat resturi vegetale.

 

* Sere şi pepiniere – activităţi de îngrijire, întreţinere material dendro-floricol, livrat material la terţi etc

4 Lucrări cimitire: doborâri arbori din incinta cimitirelor, întreţinerea aleilor prin curăţenie zilnică şi transport gunoi, întreţinere curăţenie capelă, grupuri sanitare şi clădiri administrative, monitorizare şi intervenţii utilităţi ori de câte ori a fost necesar. De asemenea, continuă activitățile de îndepărtare a vegetaței crescute în exces parcuri, grădini publice, locuri odihnă, asociații proprietari etc.

5.Intervenţii pe domeniul publicintervenții locuri de joacă/domeniu public: supravegheat functionarea fântânilor arteziene și a cismelelor tip Sanitas;reparat gard str. Domnisori; reparat și remontat gard Bd. Republicii- zona Cablu Romanesc; loc de joacă str. Someș; remontat gard Șoseaua Vestului; reparat jardiniere și vopsit loc de joacă Parc Tineretului; intervenție instalație udare Parc Tineretului –pista atletism; reparat loc de joacă Polux; reparat gard –str Casin; reparat și vopsit gard str. Granitului; montat 3 corturi pentru apa- caniculă; vopsit pergole și jardiniere – Parc Tineretului. 

 

6. Iluminat public  -  în urma sesizărilor primite la Dispeceratul societăţii au avut loc intervenţii în toate zonele municipiului. Acestea au vizat înlocuirea becurilor defecte/arse, corpurilor de iluminat defecte (reparate la atelierul societăţii) și a siguranţelor fuzibile. De asemenea, au fost refăcute legăturile electrice întrerupte.

activitati 1

activitati 3

 

activitati 4