organigrama csm hipodrom ploiesti

Organigrama Clubului Sportiv Municipal se va mări, dacă un proiect propus pe ordinea ședinței Consiliului Local va fi aprobat.

 

Proiectul prevede modificarea organigramei Clubului Sportiv Municipal Ploiești, după ce Hipodromul Ploiești va trece în administrarea CSM. Complexul Hipodrom, proiect derulat cu fonduri europene, aflat în subordinea directorului adjunct al instituției, va funcționa cu structură de 45 de posturi din care un post de conducere de șef serviciu și un post de conducere de șef formație – pază, P.S.I., întreținere și 43 posturi de execuție. 

Iată schema de personal care va funcționa la Hipodromul Ploiești și ce modificări apar în organigrama CSM, dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat:


a) 15 posturi aprobate conform H.C.L. nr.257/2010, respectiv :
- un post de şef serviciu;
- un post administrator;
- două posturi de inspector de specialitate;
- opt posturi de paznic;
- un post de îngrijitor (femeie de serviciu);
- două posturi de muncitor necalificat.
b) 30 de posturi suplimentare, respectiv :
- două posturi de inspector de specialitate;
- un post de inspector de specialitate – medic veterinar;
- un post de inspector de specialitate – specialist în PR&marketing;
- un post de şef formaţie – pază, PSI, întreţinere;
- două posturi de muncitor calificat – electrician;
- un post de muncitor calificat – instalator;
- un post de şofer - tractor;
- şase posturi de muncitor necalificat - plasator;
- opt posturi de îngrijitor ;
- trei posturi de casier pentru vânzări bilete;
- patru posturi de paznic.
Pe perioada desfăşurării concursurilor hipice, se vor încheia contracte de prestări servicii cu personalul aferent comisiei de arbitraj şi personalul auxiliar conform proiectului, astfel :
a) comisia de arbitraj este formată din 5 membri:
- 1 arbitru şef – judecător;
- 4 arbitri judecători (doi arbitri judecători în turnul de arbitraj şi doi vor fi arbitri judecători de parcurs pe maşina de arbitraj).
b) personal auxuliar de arbitraj cuprinde :
- 1 operator instalaţie audio;
- 1 starter;
- 5 manipulatori benzi;
- 1 observator de parcurs;
- 1 handicapeur;
- 1 medic veterinar;
- 1 operator video (cameraman).

 

Modificările din structura instituţiei sunt urmǎtoarele:
1. Baza Sportivă ,,Vega’’ va funcţiona cu structură de 5 posturi de execuţie din care:
- un post de administrator;
- un post de muncitor calificat - mecanic utilaj;
- un post de muncitor calificat - lǎcǎtuş mecanic;
- douǎ posturi de ȋngrijitor.
2. Baza Sportivă ,,Ilie Oană’’ va funcţiona cu structură de 10 posturi din care un post de conducere de şef formaţie muncitori şi 9 posturi de execuţie din care:
- un post de administrator;
- un post de muncitor calificat - electrician pentru utilizare energie electricǎ;
- un post de muncitor calificat - electrician ȋntreținere şi reparații;
- un post de muncitor calificat - fochist pentru cazane şi apǎ fierbinte;
- douǎ posturi de muncitor calificat - lǎcǎtuş mecanic;
- trei posturi de ȋngrijitor.
3. Complex Hipodrom va funcţiona cu structură de 45 posturi din care 2 posturi de conducere – un post de şef serviciu şi un post de şef formaţie – pază, P.S.I., întreţinere şi 43 posturi de execuţie – menționate mai sus conform proiectului ,,Modernizarea/extinderea funcţională a Hipodromului din Ploieşti’’ SMIS nr.47690.
4. Baza Sportivă “Olimpia” va funcţiona cu structură de 12 posturi din care un post de conducere de şef birou şi 11 posturi de execuţie din care:
- un post de inspector de specialitate;
- un post de muncitor calificat – electronist;
- un post de muncitor calificat - electrician ȋntreținere şi reparații;
- un post de muncitor calificat - electrician pentru utilizare energie electricǎ;
- un post de muncitor calificat - lǎcǎtuş de ȋntreținere reparații;
- un post de muncitor necalificat – amenajare bazǎ sportivǎ;
- patru posturi de muncitor necalificat;
- un post de ȋngrijitor.
5. Serviciul Financiar Contabilitate va funcţiona cu structură de 9 posturi din care un post de conducere de şef serviciu şi 8 posturi de execuţie din care :
- douǎ posturi de inspector de specialitate;
- un post de referent;
- un post de casier ȋncasator;
- patru posturi de casier.
6. Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Protecția Muncii se va reorganiza ȋn Biroul Juridic, Resurse Umane, Administrativ, Protecţia Muncii şi Protecţie Civilă şi va funcţiona cu structură de 6 posturi din care un post de conducere nou ȋnființat de şef birou şi 5 posturi de execuţie din care:
- un post de consilier juridic;
- trei posturi de inspector de specialitate;
- un post de magaziner.

7. Serviciul Achiziții Publice, Tehnic – Investiţii şi Organizare Competiţii va funcţiona cu structură de 11 posturi din care un post de conducere de şef serviciu şi 10 posturi de execuţie din care:
- patru posturi de inspector de specialitate;
- un post de muncitor calificat - electrician ȋntreținere şi reparații;
- un post de muncitor calificat - fochist pentru cazane şi apǎ fierbinte;
- un post de muncitor calificat – instalator;
- un post de ȋngrijitor;
- douǎ posturi de şofer.
Prin reorganizare se desființeazǎ douǎ posturi vacante de inspector de specialitate din actualul serviciu Achiziții Publice, Organizare Competiții şi se ȋnființeazǎ postul de şef birou Juridic, Resurse Umane, Administrativ, Protecţia Muncii şi Protecţie Civilă şi postul de administrator ȋn cadrul Complexului Hipodrom.