posturi vacante primarii prahova

Patru primării din Prahova au scos la concurs mai multe posturi vacante.

Primăria Oraşului Vălenii de Munte, de exemplu, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, de: șef birou – Biroul Transport și Întreținere Străzi, inspector de specialitate debutant – Compartimentul Transport și Întreținere Străzi, șofer – Compartimentul Reparații și Întreținere Străzi, muncitor I – Compartimentul Reparații și Întreținere Străzi și inspector de specialitate debutant – Administrare Piață. Potrivit anunțului proba scrisă are loc pe 29 iulie 2016, ora 10.00, pentru posturile de șef birou, inspectori de specialitate debutanți, și pe 29 iulie 2016, ora 14.00, pentru posturile de muncitor I și șofer. Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef birou – Biroul Autoritate Tutelară şi Protecţie Socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Comarnic. Candidații trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice sau asistenţă socială, studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani, să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I, să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată. Concursul este programat pe 11 august 2016, ora 10.00 - proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Orașului Urlați organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacantă de inspector, clasa , grad profesional superior din cadrul Biroului Contabilitate, Achiziţii Publice – Afaceri Europene. Candidații trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul economic și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani. Concursul este programat pe 10 august 2016, ora 10.00 - proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Comunei Filipeştii de Pădure organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacantă, de poliţist local, clasa I, grad asistent, în cadrul Serviciului Poliţie Locală, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Filipeștii de Pădure. Candidații trebuie să aibă studii superioare cu diplomă de licenţă și vechime minimum în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției 1 an. Concursul va avea loc pe 17 august 2016, ora 10.00 - proba scrisă, iar pe 18 august 2016, ora 13.00 - proba interviu.