post vacant director consiliul judetean prahova

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv adjunct al Direcției Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Prahova.

Candidații trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură sau urbanism, studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 3 ani și cunoștințe operare PC – nivel bază.

Concursul se va desfășura pe 11 august 2016, ora 09.00 (proba suplimentară de testare a cunoștințelor PC), pe 11 august 2016, ora 10.00: proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.