plata taxe impozite

Ploieștenii mai au la dispoziție o singură zi de plată a taxelor și a impozitelor locale fără penalități.

Primăria Municipiului Ploieşti, prin Serviciul Public Finanţe Locale Ploieşti, a anunțat că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente semestrului I al anului 2016 este data de 30 iunie.

„Ulterior acestei date, pentru sumele neachitate la termenul scadent se calculează majorări de intârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, până la data stingerii integrale a obligaţiilor fiscale datorate .
Reamintim contribuabililor că pentru plata integrală a impozitul pe clădiri, terenuri, respectiv pe mijloace de transport până la data de 30 iunie 2016, beneficiază de bonificația de 10%”, se precizează în comunicatul de presă al Primăriei Ploiești.