biserica zamfira

Biserica Mare a Mânăstirii Zamfira din Lipănești este monument istoric construcția fiind începută în perioada 1721 - 1730, în vremea celei de-a doua domnii a lui Nicolae Mavrocordat.

Potrivit documentelor de atestare, mănăstirea a fost ridicată la inițiativa Zamfirei Apostoli. În anul 1743 lucrările au fost finalizate iar biserica a fost dată în folosință. Despre Biserica Mare a Mănăstirii Zamfira s-a scris mult. Asta și pentru faptul că după o perioadă grea pentru așezământ, în care cutremurele din 1802 și 1836 aduc grave deteriorări construcțiilor, Mitropolitul Nifon decide un program de investiții pentru așezământ prin zidirea Bisericii Mari, a căror lucrări au fost finalizate în anul 1858. Pictura interioară a bisericii a fost realizată de către pictorul Nicolae Grigorescu la începutul carierei lui, împreună cu fratele lui Gheorghe. În urma expertizei tehnice solicitate de beneficiar au fost propuse intervenții structurale, și lucrări pentru protejarea și revitalizarea picturilor. Proiectul urmează să fie depus spre finanțare la ADR Sud Muntenia începând cu data de 25.05.2016 data deschiderii apelului de proiecte pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5.

 

Proiectul ar urma să fie realizat în termen de 30 de luni.

Trebuie precizat faptul că anul trecut, din cauza precipitațiilor abundente s-au produs infiltrații în interior mănăstirii, existând riscul de deteriorare a picturilor.

Consiliul Județean Prahova propune participarea cu suma de 332.474,54 lei, la cofinanţare, prezentând 2% din valoarea cheltuielilor eligibile de 16.623.727,0 lei,pentru proiectul Consolidare, restaurare, conservare și punere în valoare arhitecturași pictura murală a Bisericii Mari a Mânăstirii Zamfira,
judeţul Prahova-executată a fresco de Nicolae Grigorescu, propus spre finanțare prin Programul Operaţional Regional 2014–2020, Axa prioritară5-
Îmbunătățirea mediului urban și conservarea,protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,Prioritatea deintervenţie5.1Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultura.

Proiectul se va afla astăzi pe ordinea de zi a Consiliului Județean Prahova.