lucrari suplimentare hipodrom ploiesti

Numai pentru poarta de acces la Hipodrom s-a prevăzut o alocare suplimentară de 370.553,35 lei fără TVA. Lucrările suplimentare vor fi încredințate prin negociere.

 

În total, pentru lucrările de la Hipodromul Ploiești se vor plăti suplimentar 3.111.282,46 lei cu TVA! Practic, după organizarea licitației, după desemnarea firmei câștigătoare, aproape de termenul de finalizare al lucrărilor, municipalitatea a aflat că, pentru darea în folosință, sunt necesare lucrări suplimentare. O scurtă recapitulare nu ar strica. Pentru că, trebuie spus, proiectul legat de modernizarea Hipodromului Ploiești nu este de ieri, de alaltăieri... Au trecut aproape 12 ani de când municipalitatea a demarat primele demersuri privind reabilitarea obiectivului, singurul de acest tip din țară.

Explicații, explicații...

Valoarea contractului este de 77.437.985,08 lei, cu o perioadă de implementare de 24 de luni și o zi. Termenul de finalizare, este mai nou, 30 iunie 2016. Contractul a fost semnat, mult prea târziu, spun unii, în noiembrie 2014, cu Asocierea SC Construcții Erbașu SA - SC Total Strada SRL, prin lider asociere SC Construcții Erbașu SA București. Într-o notă de fundamentare a Primăriei Ploiești se arată că prețul inițial al contractului a fost de 53.625.346 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în procent de 24%, din care 51.533.102 lei, fără TVA, reprezintă valoarea aferentă execuției lucrărilor, iar 2.092.244 lei, fără TVA, reprezintă procentul de 4,06% aferent cheltuielilor „diverse și neprevăzute”, aplicat la valoare execuției lucrărilor.

 

Lucrări neprevăzute

Una dintre lucrările menționate ca neprevăzute a vizat o soluție tehnică parțial diferită de soluția dată de proiectant, cu privire la racordarea la rețeaua de distribuție electrică a FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord, prin repoziționarea Postului de Transformare în dreptul tribunelor, dar și prin montarea unor echipamente tehnologice suplimentare. Mai exact în proiectul inițial nu era prevăzut ca postul de transformare să aibă tablou de elctroalimentare curent alternativ/ curent continuu, sistem de semnalizare incendiu și instalație de ventilație ori indicator de defect monopolifazat cu lampă de semnalizare. Tot ca lucrare suplimentare figurează alimentarea Postului de Transformare cu o rețea de medie tensiune de 20 kV. Numai pentru aceste lucrări suplimentare a fost estimată valoarea de 99.681,13, fără TVA.

Ca la Caracal...

 

O a doua lucrare suplimentară a vizat rețeaua de canalizare pluvială și construcții anexe. Aici scenariul a fost mai ceva ca la Caracal. În faza de studiu de fezabilitate și proiect tehnic au fost realizate două studii geotehnice. Astfel, în 2010, potrivit studiilor stratificația pământului a scos la lumină mai multe straturi de pământ vegetal, argilă, nisip cenușiu cu pietriș cu miros de produs petrolier. Un an mai târziu au fost efectuate alte cinci foraje, în zona tribunelor, centrului ecvestru și a grajdurilor. La acea dată s-a constatat, în urma analizelor de laborator, că terenul este format din pietrișuri cu bolovăniș. Este important acest aspect, pentru că după elaborarea studiilor, proiectantul a propus construirea unui bazin de retenție subteran. Ulterior, în 2015, în zona învecinată apa subterană a fost identificată la o adâncime mult superioară. În plus, în zona apropiată a apărut o construcție care nu figura în studiul inițil. Ca soluție s-a propus relocarea bazinului de retenție , care a condus la extinderea rețelei de canalizare cu 17 metri și extinderea conductei de refulare cu 128 metri. În timp ce se lucra la excavare, constructorul a dat, în septembrie 2015, peste două izvoare de apă contaminată cu produse petroliere, ce au făcut imposibilă continuarea lucrărilor. Constatarea a condus la ideea apariției unei stații de pompare în sistem cheson din beton armat și, bineînțeles, a echipării stației cu patru electropompe. Concluzia? Lucrări suplimentare de 1.565.466,49 lei fără TVA. Ca urmare a repoziționării bazinului de retenție, la o serie de lucrări, în valoare de 93.141,18 lei.

În fine, ca imaginea să fie completă, pentru poarta de acces la Hipodromul Ploiești, care inițial figura cu o lucrare de reamenajare, au apărut... lucrări suplimentare. Cum s-a dorit modernizarea porții de acces, lucrările suplimentare au fost estimate la 370.553,35 lei fără TVA. Fără comentarii...