proiect starchiojd

Curtea de Conturi Prahova a considerat că primăria nu poate angaja cheltuieli pentru realizarea unei hale de producție.

Povestea a început în urmă cu doi ani când, în cadrul unui parteneriat cu Consiliul Județean Prahova, a început construirea unei clădiri pe terenul aparținând domeniului public al localității, urmând ca aceasta să fie destinată desfășurării unor activități de producție. Mai exact hala urma să fie închiriată unei persoane juridice care să desfășoare activități de croitorie. Vestea s-a propagat repede, iar oamenii deja visau că în zonă se vor crea locuri de muncă. Ba unele femei din comună, dar și din localitățile învecinate, s-au înscris și la cursuri de croitorie.

La loc comanda!

În urma auditării efectuate de Curtea de Conturi lucrurile au fost clare. Primăria nu avea cum să realizeze hală de producție. „În urma auditării alocării creditelor bugetare în perioada 01.01.2014 - 31.08.2015 aferente obiectivului “Centrul Multifuncţional, s-a constatat că au fost efectuate de la capitolul 51.02.71 “Autorităţi executive” plăţi în valoare de 1.593.528,37 lei (442.745,51 lei în anul 2014 şi 1.176.447,90 lei în perioadă 01.01-31.08.2015), din care 200.000 lei transferaţi de la Consiliului Judeţean Prahova (cu destinaţie specială pentru capitolul 67.02.71 “Cultură, recreere şi religie”), în vederea realizării unei construcţii (hala industrială/clădire multifuncţională) pe o suprafaţă de teren aparţinând domeniului public al localităţii, pentru desfăşurarea unor activităţi de producţie (croitorie) de către o terţă persoană juridică, fără ca instituţia să aibă atribuţiuni şi activităţi în vederea angajării şi utilizării creditelor bugetare pentru astfel de cheltuieli”, se arată în raportul Curții de Conturi.

„Clădirea va avea destinația de Centru Multifuncțional. Nu s-a putut face hală de producție. Cât privește sumele menționate în raportul Curții de Conturi s-a făcut o regularizare. Nu au fost constatate prejudicii, pentru că acea clădire există”, a susținut Ahmed Gârbea, primarul comunei Starchiojd. Autorizația de construcție a fost eliberată în octombrie 2014.

Ulterior, la Consiliul Județean Prahova a fost înregistrată o cerere pentru realizarea unui nou Plan Urbanistic Zonal, privind schimbarea destinației din zonă mixtă pentru unități industriale și agricole în zonă instituții și servicii în vederea amplasării centrului multifuncțional.

Valoarea estimativă a lucrărilor este de peste 3,6 milioane de lei, sursa de finanțare fiind Consiliul Județean și bugetul local.