angajari directia paza

Direcția Județeană de Pază Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată două posturi la Biroul pază obiective.

 

Candidații trebuie să îndeplinească anumite condiții. Astfel, cei care se prezintă la concurs trebuie să să îndeplinească condiţiile de studii corespunzătoare postului – studii medii sau generale, să fie atestați profesional pentru activitatea de pază potrivit prevederilor Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz să facă dovada că urmează cursurile în vederea obţinerii atestatului, să nu fie condamnați definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 17 mai, ora 16.00. Proba scrisă va avea loc pe 25 mai, ora 10.00, iar pe 27 mai, ora 10.00, are loc proba interviu.

 

Cei interesați pot afla mai multe detalii la de Direcția Județeană de Pază cu sediul în Palatul Administrativ din Ploiești.