posturi vacante urlati

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică pentru Persoane Adulte cu Handicap Urlați organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante.

 

Este vorba despre un post de inspector de specialitate, un post de administrator I și două posturi de muncitor necalificat.

Pentru postul de inspector de specialitate II se solicită studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în ştiinţe economice și o vechime în specialitate de 6 luni – 1 an. Pentru postul de administrator I se solicită studii medii atestate cu diplomă de bacalaureat și vechime în muncă: minimum 4 ani, iar pentru posturile de muncitor calificat bucătărie II sunt solicitate studii generale sau medii, calificare bucătar atestată cu certificat de competenţe profesionale eliberat de furnizori acreditaţi sau diplomă absolvire şcoală profesională și vechime în muncă de minimum 10 ani.

Concursul se organizează pe data de 24 mai 2016, ora 10.00 (proba scrisă), iar pe 27 mai 2016, ora 10.00 (proba interviu).