pierderi primaria ploiesti

Veolia Energie Prahova SRL solicită ajustarea prețului la energie termică prin menținerea tarifului existent ca urmare a creșterii prețului combustibilului utilizat.

 

Potrivit raportului de expunere la proiectul de hotărâre care se va afla pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Ploiești, Veolia Energie Prahova SRL a înaintat adresa nr. VEP1601329/ 23.03.2016 la Primaria Municipiului Ploieşti înregistrată cu nr. 6182/ 23.03.2016 și la R.A.S.P. Ploieşti nr. 1789/28.03.2016, adresă prin care se solicită ajustarea prețului de producere, transport şi distribuție a energiei termice în Municipiul Ploieşti, în vederea analizei și verificării pierderilor înregistrate în urma modificarii prețului combustibilului.

Astfel, potrivit proiectului aflat pe ordinea de zi, se propune aprobarea prețului energiei termice livrată de Veolia Energie Prahova S.R.L. de 249,19 lei/Gcal fără TVA, începând cu 01 Mai 2016.

Iată proiectul:

 

ART.1. Aprobă prețul energiei termice livrată de Veolia Energie Prahova S.R.L. de 249,19 lei/Gcal fără TVA, începând cu 01 Mai 2016. Prețul de 249,19 lei/Gcal fără TVA se compune din:

- 186,97 lei/Gcal fără TVA este prețul energiei termice stabilit în baza art. 23.1 din Contractul de Concesiune nr. 2776/5246/29.04.2004 și aprobat prin HCL nr. 129/ 27.04.2011;
- 62,22 lei/Gcal, fără TVA, este valoarea diferenței unitare de recuperat ca urmare a creșterii prețului combustibilului din perioada noiembrie 2012 - decembrie 2015 folosit la producerea energiei termice livrată de către Veolia Energie Prahova S.R.L., diferență stabilită în baza prevederilor din Contractul de concesiune nr. 2776/5246/ din 29.04.2004;

ART.2. Acoperirea diferenței unitare de recuperat ca urmare a creșterii prețului combustibilului din perioada noiembrie 2012 - decembrie 2015 folosit la producerea energiei termice livrată de către Veolia Energie Prahova S.R.L. se va aplica pe perioada estimată mai 2016- decembrie 2016, prin vânzarea cantității de 214.753 Gcal, până la concurența sumei de 13.361.810,67 lei.