sgu ploiesti

După ce Curtea de Conturi a scos la lumină mai multe nereguli la SGU, societatea vrea să-și angajeze casă de avocatură.

 

Consiliul de Administrație al Servicii Gospodărire Urbană a propus la ultima ședință angajarea unei case de avocatură, având în vedere „complexitatea proceselor între societate și Curtea de Conturi”, Pentru acest lucru, se arată în decizia CA, se va solicita avizul Consiliului Local.

Reamintim faptul că la ultimul control, Curtea de Conturi a dispus recuperarea mai multor prejudicii. O parte dintre acestea au început să fie recuperate. Altele însă au fost contestate de SGU.

Printre neregulile constatate, de exemplu, figurează faptul că „în perioada 2013 -2014, s-au înregistrat nejustificat cheltuieli cu reparațiile mijloacelor de transport în sumă totală, inclusiv TVA, de 49.652 lei, pentru care documentele justificative financiar contabile și cele de evidență primară prezintă date contradictorii, astfel încât mijloacele auto apar atât în service, cât și în activitate, cu precizarea că reparațiile nu au fost consemnate în cărțile de intervenție ale mijloacelor de transport”. În schimb, SGU consideră că este vorba numai de o mică scăpare a celor care aveau obligația de a înscrie datele în cărțile de intervenție ale mijloacelor de transport.

 

Curtea de Conturi a dispus și „extinderea verificărilor pe perioada de prescripție pentru stabilirea diferențelor dintre valoarea serviciilor de blocare, deblocare și ridicare a mijloacelor de transport parcate ilegal consemnate în evidența primară (note de constatare, borderouri) și valoarea serviciilor înregistrate în contabilitate din perioada 1.01.2013 - 30.11.2015 estimate la suma totală de 45.973 lei, din care TVA de 8.898 lei și corectarea datelor de evidență contabilă pentru fiecare exercițiu financiar”.

Totodată, Curtea de Conturi a dispus recuperarea prejudiciilor cuprinse în raport estimate la 508.300 de lei, decontate cu ocazia închirierii de materiale pentru iluminatul ornamental, iar în cazul sumelor acordate directorului general în baza Contractului de mandat, în sumă de 37.100 lei, instituția de control a solicitat „analiza legalității sumei acordate, în funcție de indicatorii de performanță recalculați cu influențele rezultate din corectarea abaterilor de la legalitate și regularitate produse în anul 2013, constatate la control”.