primar iancu marinescu

Tu știi cine a fost primul primar modern al Ploieștilor? Și-a propus „să conducă orașul cu prestanță“ și a dat bani din buzunar pentru construcția unui liceu.

 

În vremuri în care a fi primar al unui oraș ca Ploieștiul era o mare mândrie și o imensă responsabilitate, o serie de personalități remarcabile, adevărați „părinți“ ai orașului, și-au pus amprenta asupra dezvoltării Ploieștiului

Într-o perioadă în care ploieștenii sunt chemați din nou să-și aleagă primarul, este interesant de aflat cum au reușit alți conducători ai orașului să rămână în paginile istoriei și în conștiința oamenilor din oraș.

Primul primar modern al Ploieștiului a fost Iancu Marinescu, iar contextul în care ajunge în această funcție este adoptarea, de către domnitorul Al. I. Cuza, a Legii comunale din 1 aprilie 1864 care a reformat administrația publică locală. Aceasta prevedea, pentru prima dată, organizarea comunei rurale și urbane (orașe) cu personalitate juridică. Comunele erau conduse de consiliul comunal compus din 5-17 membri și de primar, aleși de locuitorii comunei.

 

Primarul era și delegatul puterii centrale, el era ales în comunele rurale de alegători, și confirmat de prefect, iar în comunele urbane era numit de Domn dintre consilierii care obținuseră cele mai multe voturi.

Sunt interesante și atribuțiile pe care le avea atunci un primar, deloc puține: administrarea intereselor comunei, supravegherea Poliției, menținerea ordinii publice și a liniștii locuitorilor, îngrijea de publicarea și executarea legilor și a regulamentelor generale, de administrarea și conservarea proprietăților comunale, urmărea realizarea veniturilor la bugetul comunei, supraveghea ospiciile, școlile, închisorile, instituțiile de binefacere, bisericile, reprezenta interesele comunei în justiție, întocmea listele electorale și actele civile, putea suspenda pe o perioadă de până la 4 săptămâni funcționarii publici ai comunei, afară de secretar și perceptor etc.

Cine a fost Iancu Marinescu

 

Primul primar modern al Ploieștiului s-a născut în familia arendașului Gavrilă, din mahalaua Sfinții Voievozi (azi zona centrală a orașului). Deștept și gospodar, tânărul și-a construit în apropierea casei părintești, pe fosta Uliță a Călărașilor, o casă frumoasă, cu bolți puternice, inaugurată în martie 1861.

Calitățile sale de bun administrator au fost remarcate de comunitate și, potrivit monografiei orașului, „Marea carte a Ploieștilor“ (vol. I, 2011), Iancu Marinescu a fost ales, în ianuarie 1862, prezident al Magistratului Orașului Ploiești, o funcție echivalentă cu a primarului, pe care a îndeplinit-o cu conștiinciozitate.

Susținător devotat al Unirii și al lui Al. I, Cuza, s-a implicat în organizarea aniversării zilei de 24 ianuarie și a primirii domnitorului la Ploiești. Împlinirea a patru ani de la realizarea Unirii Principatelor a fost marcată astfel, la 24 ianuarie 1863, prin Tedeumul de la Biserica Maica Precista, urmat de salve militare și un discurs al lui Iancu Marinescu, rostit în fața oficialităților și a numeroșilor ploieșteni prezenți la eveniment.

 

Remarcat de Cuza, Iancu Marinescu a fost invitat, la 12 februarie 1863, să participe la balul domnesc din capitală, prilejuit de aniversarea Unirii.

În primăvara viitoare, pe 14 mai 1863, Al.I. Cuza și soția acestuia, Elena Doamna, au făcut o vizită la Ploiești, iar domnitorul îl sfătuiește pe prezident să aibă în atenție și cu prioritate, construirea unei primării încăpătoare, a unor „localuri școlare“ și alinirea ulițelor ploieștene.

Iancu Marinescu a rămas în fruntea orașului și după adoptarea Legii comunale, fiind primar al orașului până la 13 februarie 1866, când îndepărtarea lui Cuza de pe tron a determinat și înlocuirea sa.

A dat bani din buzunar pentru construcția gimnaziului Sf. Petru și Pavel

Practic, a fost prezident și primar al orașului timp de patru ani, iar numele său se leagă în principal de inițierea lucrărilor la două instituții vitale ale orașului: Primăria și gimnaziul „Sfinții Petru și pavel“. A contribuit, cu fonduri proprii, alături de alți membri ai Consiliului Comunal și personalități ale orașului, la cumpărarea terenului și ridicarea clădirii gimnaziului, având grijă să aloce și fonduri de la primărie pentru edificarea primei instituții de învățământ de prestigiu a Ploieștiului.

Crezul lui Iancu Marinescu era că „trebuie să conducă orașul cu prestanță“, potrivit aceleiași monografii, și a preferat să se bucure mai degrabă de stima și respectul ploieștenilor decât de simpatia acestora.

Sursa FOTO – Primarul Iancu Marinescu. Sursa „Marea carte a Ploieștilor“ (vol. I, 2011)