ploiesti dezvoltare post vacant arhitect sef

Postul vacant de arhitect șef este scos la concurs de Agenția Națională a Funcționarilor Publici.

 

Candidații trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul arhitectură sau în domeniul urbanism cu studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului conform art. 36 indice 1 lit. a) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare, studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, în condițiile legii, precum și o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 3 ani.

Proba scrisă este programată pe data de 23 mai, ora 10.00, iar data și ora interviului urmează să fie comunicate ulterior. Cei interesați pot să solicite informații suplimentare la sediul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu sediul în București.