post vacant consiliul judetean prahova

Consiliul Județean Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale.

 

Concret, este vorba despre scoaterea la concurs a postului vacant de inspector de specialitate, gradul profesional I la Direcția Generală Tehnică și Patrimoniu – Serviciul administrare clădiri.

Candidații trebuie să aibă studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor inginerești (construcții/instalații/energetică) și vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției – minimum 4 ani.

 

Termenul limită de depunere a dosarelor este 3 mai, ora 16.00. Proba scrisă este programată a avea loc pe data de 11 mai, ora 10.00, iar interviul va avea loc pe data de 13 mai, ora 10.00.