spfl ploiesti

Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești propune aprobarea procedurii de acordare a eșalonării la plată a sumelor rezultate în urma  inspecțiilor fiscale.

Potrivit unui proiect de hotărâre care urmează să fie supus dezbaterii în Consiliul Local Ploiești, se prevede eșalonarea la plată a sumelor rezultate în urma unor acțiuni de inspecție fiscală efectuate de către Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești.

Dacă proiectul va fi aprobat, eșalonarea se va acorda doar pentru sumele rezultate, ca diferență de obligații bugetare, din rapoarte de inspecție fiscală, pentru sume mai mari de 100.000 lei, pe o perioadă de maxim 24 de luni. Obligațiile de plată curente se vor achita la termenele prevăzute de lege.

Condiția acordării este ca, la data depunerii cererii de eșalonare, toate obligațiile bugetare restante și/sau curente, să fie achitate la zi, cu excepția sumelor reprezentând diferențe de impozite și taxe stabilite în urma raportului de inspecție fiscală.

În expunerea de motive se arată că, în cursul anului 2015 au fost efectuate un număr de 103 acțiuni de inspecție fiscală, dintre care, doar la 56 de agenți economici s-au constatat diferențe în sumă totală de 8.072.329 lei. De exemplu, urmare efectuării acestor acțiuni de inspecție fiscală, au fost constatate diferențe de plată cum ar fi: 11.968.539 lei, 5.530.494 lei, 2.374.300 lei, 1.861.606 lei, 1.483.713 lei, 1.402.962 lei, 464.794 lei, 188.586 lei, 187.480 lei, 108.903 lei”.

„Instituția noastră a primit din partea unor agenți economici supuși acțiunilor de inspecție fiscală solicitări de eșalonare la plată a diferențelor stabilite suplimentar în urma acțiunilor de inspecție fiscală. Motivația expresă dată de către acești contribuabili a fost aceea că nu pot face față unei asemenea presiuni financiare, mai ales în această perioadă dificilă pentru întreaga economie”, se mai precizează în raportul de specialitate al proiectului..

Dacă proiectul va fi aprobat, pe perioada eșalonării se percep majorări de întârziere și penalități care vor acoperi echivalentul lipsei folosinței sumelor respective la termenul scadent.

Proiectul nu face referire la denumirea agenților economici care ar urma să beneficieze de eșalonarea sumelor rezultate în urma acțiunilor de inspecție fiscală în cursul anului 2015. Directorul SPFL Ploiești, Simona Dolniceanu, susține că, astfel, este protejat secretul fiscal.