angajari directia paza prahova

Direcția Județeană de Pază Prahova organizează concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante, de paznic - Birou pază obiective.

 

Candidații trebuie să aibă studii medii sau generale și atestat profesional pentru activitatea de pază potrivit prevederilor Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificîrile și completările ulterioare, sau, după caz, să facă dovada că urmează cursurile în vederea obținerii atestatului.

Termenul limită de depunerea dosarelor este 22 aprilie 2016, ora 13:30. Proba scrisă este programată pe 03 mai 2016, ora 10:00, iar interviul pe data de 05 mai 2016, ora 10:00.