tce raport curte conturi

Raportări eronate, subvenții mai mari încasate de la bugetul local, contracte încheiate cu firme aflate în insolvență, dar și plăți nelegale către firme de pază. Acestea sunt doar o parte din neregulile descoperite de reprezentanții Curții de Conturi, care au dispus măsuri pentru recuperarea prejudiciilor.

 

De exemplu, spun reprezentanții Curții de Conturi, SC TCE, în lunile noiembrie și decembrie 2015,  „a înregistrat nejustificat pe cheltuieli și a efectuat plăți nelegale către SC Romold SRL Vaslui în valoare totală de 4.281,47 lei, reprezentând contravaloarea servicii de pază supraevaluate, pentru care în timpul controlului au fost calculate penalități contractuale în sumă de 47,50 lei”. Potrivit aceluiași raport, în timpul misiunii de control, „prestatorul a fost notificat și și-a însușit abaterea constatată”.

Totodată, se arată în raportul Curții de Conturi Prahova, în perioada octombrie 2014 - octombrie 2015, „SC Transport Călători Express SA Ploiești a înregistrat nejustificat cheltuieli și a efectuat plăți nelegale către SC Romforce Protect SRL Ploiești în valoare de 23.603,20 lei, reprezentând contravaloare servicii de pază la prețuri supraevaluate, pentru care în timpul controlului au fost calculate penalități contractuale în sumă de 5.842,27 lei”.

La control s-a mai constatat că în derularea contractelor subsecvente încheiate cu SC Emma Rom Impex SRL „modalitățile de plată nu au fost respectate, fapt ce a condus la înregistrarea creanțelor neîncasate la 31 decembrie la 31 decembrie 2013 de 728.450,18 lei, iar la data de 30.04.2014 (dată la care încetează contractul  (...), cu suma de 629.670, 41 lei. La 31 12.2014, valoarea era de 621.220,17 lei (creanțe incerte) și se menține și la data de 31.12.2015”. În perioada 2014 - 2015, mai spun auditorii, nu a fost inițiată cerere de chemare în judecată pentru recuperarea debitului în sumă de 621.220,17 lei. Mai mult, se arată în raport, „pentru întârzierile la plată din perioada aprilie 2013 - 25.05.2015 (data intrării în insolvență a debitorului) nu au fost calculate, înregistrate și pretinse penalități de întârziere de 395.158,37 lei”. Mai mult, deși exista garanție de bună execuție, de 12225,42 lei nu a fost executată. La data de 10 iulie 2015, urmare a notificării lichidatorului judiciar al SC Emma Rom Impex SRL, s-a deschis procedura simplificată a insolvenței împotriva societății și a fost depusă cererea de admitere a creanțelor la data de 13 iulie 2015, în speță de 995.996,99 lei, TCE figurând la grupa II de creanțe. În acest caz, pentru perioada aprilie 2013 - 29 mai 2013 nu au mai fost percepute penalități cuantificate la 12.947,35 lei, întrucât, spun auditorii, era prescrisă la care s-au pretins. Suma nesolicitată în termen se constituie prejudiciu.

 

La controlul Curții de Conturi au fost identificate faptic și evaluate investiții în curs (care nu au fost inventariate de comisiile de inventariere ale entității, în valoare de 5.360.350,94 lei, constând în reparații capitale la tramvaie (2.995.779,64 lei), reabilitare cale de rulare incinta depou în valoare de 1.588.906,96 lei, modernizare tramvai epocă în valoare de 730.752,34 lei și amenajare alee societate în valoare de 44.912 lei, realizate în perioada 2014 - 2015, care nu au fost identificate și inventariate cu ocazia inventarierilor anuale ale patrimoniului.

Curtea de Conturi a emis o decizie, care prevede termene de aplicare până la finele acestui an. Totodată, urmează ca în perioadă următoare să se stabilească întinderea prejudiciilor și recuperarea acestora prin verificări.

Conducerea TCE are posibilitatea ca, în termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei, să depună contestație la Curtea de Conturi Prahova, împotriva unor măsuri din decizie.

 

Reamintim faptul că ieri, liderii de sindicat s-au plâns în Consiliul Local Ploiești că municipalitatea nu a achitat datoriile către societate în cuantum de 9,1 milioane de lei, motiv pentru care sunt deciși ca săptămâna viitoare să declanșeze grevă generală.

 UPDATE Replica reprezentanților TCE Ploiești

adresa tce curtea de conturi