Primaria Valea Doftanei

Doi consilieri locali și viceprimarul din Valea Doftanei au fost declarați incompatibili de Agenția Națională de Integritate.

Comunicatul ANI:

 

OCEANU ADRIAN – IULIAN, viceprimar al comunei Valea Doftanei, județul Prahova, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 28 iunie 2012 – 09 martie 2016, întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar și calitatea de persoanã fizicã autorizatã în cadrul „OCEANU V. ADRIAN IULIAN PERSOANÃ FIZICÃ AUTORIZATÃ", încãlcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003. 

PIELE IULIAN, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Valea Doftanei, județul Prahova, a fost în conflict de interese administrativ. Astfel, în perioada exercitãrii mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotãrârii Consiliului Local Valea Doftanei privind aprobarea închirierii prin licitație publicã a pajiștilor din patrimoniul privat al comunei Valea Doftanei.

Citește și Viceprimar din Prahova, declarat incompatibil de ANI

 

La data de 10 iunie 2013, ulterior adoptãrii acestei hotãrâri a Consiliului Local, Asociația Crescãtorilor de Animale Teșila Valea Doftanei (în cadrul cãreia sora sa deține calitatea de membru) a încheiat cu Primãria comunei Valea Doftanei un contract având ca obiect închirierea pânã la data de 31 decembrie 2013 a pajiștii în suprafațã de 1.767,9821 ha, aflatã în proprietatea comunei.

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, precum și dispozițiile art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004.

DRĂGAN VIOREL, un alt consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Valea Doftanei, județul Prahova, a fost în CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

 

În perioada exercitãrii mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotãrâri a Consiliului Local al comunei Valea Doftanei privind aprobarea închirierii prin licitație publicã a pajiștilor din patrimoniul privat al comunei, în vederea atribuirii contractului de închiriere a pajiștilor aflate în proprietatea privatã a comunei în suprafațã de 3.067,0321 ha.

La data de 08 aprilie 2013, ulterior adoptãrii acestei hotãrâri, Primãria Comunei Valea Doftanei a încheiat cu Asociația Crescãtorilor de Animale Teșila Valea Doftanei (în cadrul cãreia persoana evaluatã deține calitatea de membru) un contract având ca obiect închirierea pajiștii pentru pãșunatul animalelor, în suprafațã de 1.767,9821 ha, pânã la data de 31 decembrie 2013.

Persoana evaluatã a încãlcat, astfel, dispozițiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, precum și dispozițiile art. 75, lit. f) ºi art. 77, alin. (1) ºi (2) din Legea nr. 393/2004.