evaluare teren baza sportiva

Comisia de negociere stabilită în vederea valorificarii unor imobile aflate în folosința SC Conpet SA sau achiziționarii acestora a stabilit valoarea terenului de sub Baza Sportivă Voința.

 

În urma concilierii, potrivit unui raport al Primăriei Ploiești, valoarea chiriei pentru terenul proprietatea municipiului Ploiesti a fost stabilită la suma de 48090,00 euro/an(valoarea nu contine TVA).

„Cu privire la recuperarea lipsei de folosinta pentru terenul din str. Curcubeului nr. 46 s-a consemnat  în procesul verbal al ședintei din 20.02.2015 propunerea ca suma finală să fie de 72.110,17 euro (valoarea nu contine TVA)”, se arată în același raport.

Evaluatorii autorizați au propus că valoarea de piață a terenului este de 3.040.766,21 lei ~ 687.000,00 euro, iar valoarea chiriei terenului este de 212.976,18 lei/an, respectiv 17.748,00 lei/lună.

 

„Prin valorificarea terenului ce apartine domeniului privat al municipiului Ploiești situat în strada Curcubeului, nr. 46 unde sunt amplasate constructiile proprietatea S.C. CONPET S.A. se doreste obtinerea de fonduri suplimentare la bugetul local prin recuperarea lipsei de folosinta, incasarea contravalorii folosintei terenului”, se precizează în raport.

Baza Sportiva Vointa  a fost achiziționată de la Asociația Teritorială a Organizațiilor Cooperației Mesteșugărești – A.T.C.O.M. Prahova, în baza contractului de vînzare-cumpărare autentificat. Prin contractul de vanzare-cumparare SC Conpet SA a devenit proprietarul constructiilor, cât și a bazinului de înot, amenajarea terenului de sport, aleilor asfaltate. În contractul de vânzare-cumpărare este menționat faptul că terenul pe care sunt amplasate aceste construcții nu face obiectul înstrăinării. Terenul situat  în strada Curcubeului este în suprafata de 8309,15 mp și face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești.