angajari consiliul judetean prahova

Consiliul Județean Prahova va demara procedura pentru scoatere la concurs a mai multor posturi vacante.

 

Astfel, pe lista posturilor vacante figurează cel de consilier juridic - Serviciul juridic contencios. Totodată, două posturi de consilier/superior vor fi scoase la concurs pentru Compartimentul control președinte, iar un post de consilier/superior va fi scos la concurs la compartimentul disciplină, control în construcții și autorizare. Alte două posturi, unui de consilier/superior și altul de inspector de specialitate I, la Compartimentul sănătate, cultură, învățământ, mass-media, sport - tineret, ong-uri, turism, respectiv Serviciul administrare clădiri vor fi scoase la concurs.

 

lista posturi vacante consiliul judetean prahova