sgu ploiesti buget avarie

Ședința Consiliului Local Ploiești, programată pe 25 februarie, va avea pe ordinea de zi și proiectul legat de aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli de la Servicii Gospodărire Urbană (SGU). Propunerile însă fac referire la un buget de avarie, care va acoperi cheltuielile numai pe primele câteva luni. Inclusiv prevederea pentru salarii vizează numai perioada ianuarie - august 2016.

Capitolul venituri este în valoare de 20.477.320 lei (valoare fara TVA). Veniturile Primăriei Municipiului Ploiești se cifrează la 11.833,32 mii lei (valoare fara TVA, respectiv 14.200,00 mii lei – valoare cu TVA) – venituri pentru activitati prestate de S.C. S.G.U. Ploiesti S.R.L. pentru Municipiul Ploiesti, aprobate prin H.C.L. nr. 47/01.02.2016, reprezentand 45,55 % din necesarul solicitat. Pe ce se vor duce banii municipalității? 9.114,53 mii lei (valoare fără TVA) reprezintă lucrari intretinere spatii verzi, reprezentand 54,42 % din valoarea estimata. Suma de 407,67 mii lei (valoare fara TVA) reprezintă mentenanta invatamant, reprezentand 79,52 % din necesar, iar 94,40 mii lei (valoare fara TVA) reprezintă protectie sociala cimitire, reprezentand 84,99 % din valoarea estimata. Alte 966,73 mii lei (valoare fara TVA) reprezintă lucrări întreținere – mentinere infrastructura domeniu public, lucrari efectuate  de compartimentul tehnic, reprezentand 18,02 % din valoarea programata, iar 208,33 mii lei (valoare fara TVA) – iluminat ornamental, adica 18,25% din necesar, reprezentand doar plata facturilor emise in 2015 ce urmeaza a se achita in 2016, fara alocatie bugetara pentru anul 2016 și 833,33 mii lei (valoare fara TVA) – mentenanta iluminat, reprezentand 66,67 % din necesar.

Inclusiv la salarii, suma prevăzută, de 12.674,57 mii lei (valoare fara TVA) este pentru perioada ianuarie – august 2016. Suma cuprinde salariile de baza (respectand prevederile legale de majorare a salariului minim la 1.250,00 lei incepand cu 01.05.2016), tichetele de masa si prima de Paste (conform prevederilor Contractului Colectiv de Munca) ;

În raportul de specialitate al proiectului se precizează faptul că din totalul sumei de 12.950,00 mii lei (valoare cu TVA) reprezentand sume alocate prin Bugetul Local pentru serviciile prestate de S.C. S.G.U. Ploiesti S.R.L., suma de 1.161,31 mii lei (valoare cu TVA) reprezinta facturi intocmite in anul 2015, neachitate, pentru lucrari efectuate in 2015, ce urmeaza a fi achitate din bugetul pe anul 2016.