Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare,  informeaza cetațenii  ca incepand cu data de 29.02.2016, va derula activitatea de distribuire a formularelor de cerere si declarație pe propria raspundere pentru acordarea stimulentului educational, sub forma de tichet social, pentru anul scolar 2015 – 2016,  in conformitate  cu prevederile Legii nr. 248/2015 privin stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor proveniti din familii defavorizate la sediul din Ploiesti, str.Postei, nr. 6 prin Serviciul  Prestatii Sociale.

 

Menționăm că formularele/declaraţiile pe propria răspundere necesare acordării stimulentului educational pot fi accesate şi pe www.asscploiesti.ro sau www.ploiesti.ro .

Depunerea formularelor pentru acordarea tichetului social pentru gradinita, se va face incepând cu data de 29.02.2016 , la sediul Administratiei Serviciilor Sociale Comunitare din Ploiesti, str.Postei, nr.6, in zilele de luni, miercuri si joi in intervalul orar 9,00 – 12,00 si marți in intervalul orar  13,00 – 16,00 .

Informaţii suplimentare privind condițiile de acordare  ale acestui stimulent educational, puteți obține de pe site-ul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, sau  la numarul de telefon 0244-384920 int.8.
sursa: comunicat de presă al Primăriei Ploiești

Totul despre acordarea tichetelor sociale pentru părinții cu copii la grădiniță (sursa: avocat.net)

Tichetele sociale se acorda incepand cu anul scolar 2015-2016, iar cererile pentru acestea pot fi depuse de parinti pana la finele lunii aprilie, asa cum au afirmat, la solicitarea AvocatNet.ro, reprezentantii Ministerului Muncii.

 

Important! Conform prevederilor din Codul fiscal, stimulentul educational nu este inclus in veniturile salariale si nu este impozabil. In plus, acesta nu se ia in calcul la stabilirea unor obligatii legale de intretinere sau la stabilirea veniturilor in baza carora se acorda beneficii de asistenta sociala sau alte prestatii sociale, si nu se urmareste silit decat pentru recuperarea sumelor necuvenite acordate cu acelasi titlu. 

Cine va beneficia, mai exact, de acordarea stimulentului educational?

Potrivit documentului care aproba normele de aplicare a legii, de stimulentul educational acordat sub forma de tichete sociale vor beneficia copiii din familii defavorizate, cetateni romani, care au domiciliul sau resedinta in Romania, in vederea cresterii accesului la educatie al acestora.

De asemenea, actul normativ stabileste ca stimulentul se acorda si copiilor din familii defavorizate, cetateni romani, fara domiciliu sau locuinta (persoane fara adapost), numai pe perioada in care se afla in evidenta serviciilor publice de asistenta sociala de la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in care traiesc.

 

In plus, de acordarea tichetelor sociale pot beneficia, potrivit dispozitiilor legale, si copiii din familii defavorizate care nu au cetatenie romana, daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

 • sunt cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai Spatiului Economic European, ai Confederatiei Elvetiene sau straini, denumiti in continuare straini, pe perioada in care au domiciliul ori, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane;
 • sunt cetateni straini sau apatrizi carora li s-a acordat, in conditiile legii, o forma de protectie;
 • sunt apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legii. 

Normele metodologice stabilesc ca de stimulentul educational beneficiaza copiii din familiile defavorizate, formate din sot, sotie si copiii aflati in intretinerea acestora, care locuiesc impreuna. Totodata, aceleasi beneficii pot fi acordate si copiilor aflati in intretinerea uneipersoane singure, prin care se intelege persoana aflata in una dintre urmatoarele situatii:

 • este necasatorita;
 • este vaduva;
 • este divortata;
 • are sotul/sotia declarat/declarata disparut/disparuta prin hotarare judecatoreasca;
 • are sotul/sotia arestat/arestata preventiv pe o perioada mai mare de 30 de zile sau executa o pedeapsa privativa de libertate si nu participa la intretinerea copiilor;
 • nu a implinit varsta de 18 ani si se afla in una dintre situatiile prezentate mai sus;
 • a fost numita tutore sau i s-au incredintat ori i s-au dat in plasament unul sau mai multi copii si se afla in una dintre situatiile amintite anterior.

Important! Potrivit actului normativ, este considerata familie si situatia in care cei doi parteneri nu sunt casatoriti, dar au copii impreuna sau copii ai unuia dintre ei, care locuiesc si gospodaresc impreuna. 

Fiecare tichet social va valora cel putin 50 de lei

 

Potrivit Legii nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, care intra duminica in vigoare, valoarea nominala lunara minima a stimulentului educational este de 0,1 ISR (indicator social de referinta), pentru fiecare copil inscris la gradinita, beneficiar al stimulentului. 

Cum valoarea ISR este acum de 500 de lei, fiecare copil inscris in program va beneficia de cel putin 50 de lei pe luna.

Nota: In forma adoptata de Senat la sfarsitul lunii iunie 2015 era prevazut ca, in anumite cazuri, autoritatile administratiei publice locale puteau aproba alocarea unui sprijin cu o valoare nominala mai mare decat valoarea minima. Aceasta dispozitie a fost eliminata de deputati, la inceputul lunii octombrie, pentru a evita discriminarea intre copii, prin valori diferite ale stimulentului educational, dupa cum este explicat in raportul comun al Comisiei pentru munca si protectie sociala si al Comisiei pentru administratie publica si amenajarea teritoriului. 

Care sunt conditiile in care se pot oferi aceste ajutoare si din ce moment vor fi acordati banii?

Pentru a putea beneficia de stimulentele educationale oferite de stat copiilor din familii sarace, vor trebui indeplinite urmatoarele conditii:

 • varsta minima a copilului sa fie de trei ani, implinita oricand pe parcursul anului scolar curent - copiii pot fi inscrisi la gradinita si inainte sa implineasca varsta de trei ani, daca spatiul o permite, dar devin eligibili in luna in care implinesc varsta de trei ani;
 • copilul sa nu fie mai mare de sase ani, varsta implinita dupa data de 1 septembrie a anului scolar curent;
 • venitul lunar pe membru de familie sa fie de cel mult 284 de lei (de doua ori nivelul venitului minim garantat pentru o singura persoana).

Actul normativ citat prevede ca stimulentele educationale vor fi acordate sub formatichetelor sociale, incepand cu luna in care beneficiarul indeplineste criteriile de eligibilitate, pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere, insotite de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si inscrierea/frecventarea activitatilor organizate de gradinita. Anexat acestui articol gasiti un model de cerere pentru acordarea tichetelor sociale.

Documentatia se depunde de unul dintre parinti, reprezentantul legal al copilului sau, dupa caz, persoana desemnata de parinte sa intretina copilul. 

Atentie! Cererea si declaratia pe propria raspundere, insotite de documentele justificative, se inregistreaza si se depun la primaria comunei, orasului, municipiului sau sectorului (pentru municipiul Bucuresti) in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia, pana la data de 20 decembrie a fiecarui an calendaristic.

Pentru anul scolar in curs, cererile, insotite de documentele justificative, se pot depune pana la data de 30 aprilie, dupa cum Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice a raspuns unei solicitari AvocatNet.ro.

Potrivit normelor metodologice de aplicare a legii, stimulentul sub forma de tichet social se acorda pentru perioada septembrie-iunie, practic perioada in care copilul participa la activitatile organizate in cadrul unitatilor din invatamantul prescolar (gradinite cu program normal, prelungit si saptamanal, inclusiv gradinitele speciale).  

Totodata, documentul stabileste ca acordarea tichetelor sociale va fi conditionata defrecventa regulata la gradinita a copiilor, evidenta in acest sens urmand a fi tinuta de educatori. 

Astfel, copiii vor trebuie sa fie prezenti zilnic la gradinita, cu exceptia absentelor motivate, ce pot fi de doua feluri:

 • absente medicale – motivate, pentru care parintii trebuie sa aduca scutiri medicale corespunzatoare perioadei in care copiii au lipsit;
 • invoiri – cei mici pot fi invoiti de parinti maximum trei zile pe luna, cu conditia anuntarii cadrelor didactice.

Atentie! Pentru a primi tichetele sociale, absentele copiilor, fie ele si motivate, nu trebuie sa depaseasca 50% din totalul zilelor de gradinita. Doar in caz exceptional, o singura data intr-un an scolar, copiii vor putea beneficia de tichete sociale si daca in luna monitorizata au lipsit mai mult de jumatate din zilele de gradinita, din motive medicale.