curtea de conturi tomsani

Lucrări neexecutate, dar plătite din bani publici, prețuri suprevaluate la materiale sunt doar câteva dintre neregulile constatate de către Curtea de Conturi Prahova la Primăria Tomșani. Potrivit raportului, „în urma verificării modului de finanţare, realizare şi decontare a lucrărilor de investiţii având ca obiectiv „Reabilitare clădire Şcoala generală Măgula”, entitatea verificată a efectuat plăti nelegale către executantul lucrării în sumă totală de 50.748,74 lei ca urmare a includerii în situaţiile de plată a unor cantităţi de lucrări neexecutate şi materiale nepuse în operă. Pentru plăţile nelegale au fost calculate accesorii la data de 31.07.2015 în valoare de 8.119,80 lei”.

Nici la capitolul asfaltări, lucrurile nu stau chiar bine. „La lucrarea „Asfaltare drumuri locale DS 1912, DS 1756 şi DS 2069 Comuna Tomşani”, contractată de entitatea auditată de la cap. 84.02, art. bug. 71, s-a constatat un prejudiciu în sumă de 2.393,12 lei ca urmare a includerii în situaţiile de plată a unei suprafeţe de 204,44 mp de acostamente neexecutate. Pentru plăţile nelegale au fost estimate accesorii la data de 31.07.2015 în sumă de 765,78 lei”, se arată în raportul Curții de Conturi Prahova. Manoperă supraevaluată a fost constatată și în cazul lucrărilor legate de extinderea rețelei de iluminat stadal.

„În urma verificării modului de finanţare, realizare şi decontare a lucrărilor de investiţii având ca obiectiv „Extindere reţea iluminat stradal”, entitatea verificată a efectuat plăţi nelegale de la cap. 70.02, art. 71 Cheltuieli de capital, în sumă totală estimată de 4.820,93 lei, reprezentând contravaloare manoperă supraevaluată. Pentru plăţile nelegale au fost estimate accesorii până la data de 31.07.2015 în valoare totală de 867,77 lei”, se arată în același aport.

Același raport vizează și lucrarea de distribuție a gazelor naturale. Astfel, „la lucrarea de investiţii „Execuţie distribuţie gaze naturale în sat Loloiasca, Comuna Tomşani, DE 577, Judeţul Prahova”, în anul 2013 s-a decontat nelegal executantului suma de 54.422,32 lei reprezentând preţuri supraevaluate la materiale puse în operă. Pentru plăţile nelegale s-au calculat accesorii în sumă de 27.189,39 lei la data de 31.07.2015”.

Măsuri dispuse de Curtea de Conturi:

Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra plăţilor efectuate la categoria de operaţiuni economice “Cheltuieli de capital”, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse în Raportul de audit fiind estimate la 113.165,36 lei reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări încasate necuvenit de executant pentru lucrări supraevaluate la obiectivul de investiţii „Asfaltare drumuri locale DS 578, DS 409, DS 185, DS 504, DS 500 şi DS 903”. Pentru imobilizarea sumei au fost calculate dobânzi în sumă de 13.306,38 lei.

2. Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra plăţilor efectuate la categoria de operaţiuni economice “Cheltuieli de capital”, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse în Raportul de audit fiind estimate la 1.867,91 lei reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări încasate necuvenit de executant pentru lucrări supraevaluate la obiectivul de investiţii „generator trifazic”. Pentru imobilizarea sumei au fost calculate dobânzi în sumă de 676 lei.

3. Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra plăţilor efectuate la categoria de operaţiuni economice “Cheltuieli de capital”, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse în Raportul de audit fiind estimate la 50.748,74 lei reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări încasate necuvenit de un prestator pentru lucrări supraevaluate la obiectivul de investiţii „Reabilitare clădire Şcoala Generală Măgula”. Pentru imobilizarea sumei au fost calculate dobânzi în sumă de 8.119,80 lei.

4. Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra plăţilor efectuate la categoria de operaţiuni economice “Cheltuieli de capital”, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse în Raportul de audit fiind estimate la 2.393,12 lei reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări încasate necuvenit de executant pentru lucrări supraevaluate la obiectivul de investiţii „Asfaltare drumuri locale DS 1912, DS 1756 şi DS 2069 Comuna Tomşani”. Pentru imobilizarea sumei au fost calculate dobânzi în sumă de 765,78 lei.

5. Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra plăţilor efectuate la categoria de operaţiuni economice “Cheltuieli de capital”, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse în Raportul de audit fiind estimate la 4.820,93 lei reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări încasate necuvenit de executant pentru lucrări supraevaluate la obiectivul de investiţii „Extindere reţea iluminat stradal”. Pentru imobilizarea sumei au fost calculate dobânzi în sumă de 867,77 lei.

6. Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra plăţilor efectuate la categoria de operaţiuni economice “Cheltuieli de capital”, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse în Raportul de audit fiind estimate la 54.422,32 lei reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări încasate necuvenit de executant, pentru lucrări supraevaluate la obiectivul de investiţii „Execuţie distribuţie gaze naturale în sat Loloiasca, Comuna Tomşani, DE 577, judeţul Prahova”. Pentru imobilizarea sumei au fost calculate dobânzi în sumă de 27.189,39 lei.

7. Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra plăţilor efectuate la categoria de operaţiuni economice „Alte cheltuieli de bunuri şi servicii”, la care s-au constatat abateri cauzatoare de prejudicii, prejudiciile cuprinse în Raportul de audit fiind estimate la 12.193,16 lei reprezentând contravaloarea cantităţilor de lucrări încasate necuvenit de executant, pentru lucrări supraevaluate la obiectivul „Lucrări de reparare drumuri săteşti, comuna Tomşani, judeţul Prahova”. Pentru imobilizarea sumei au fost calculate dobânzi în sumă de 2.194,77 lei.

8. Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora, prin extinderea verificărilor asupra plăţilor efectuate de entitate din fondurile proprii reprezentând indemnizaţii pentru concedii medicale ce se suportă din Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS), ca urmare a neîntocmirii şi nedepunerii documentaţiei în termenul legal de prescripţie de 90 de zile la Casa de Asigurări de Sănătate Prahova. Prejudiciul a fost estimat la suma de 2.707 lei, iar accesoriile aferente la suma de 378,98 lei.