locuri vacante prahova

Consilieri, îngrijitor la muzeu, referent, asistenți medicali, șoferi... Mai multe posturi din administrația locală au fost scoase la concurs, examenele fiind programate la finele lunii februarie sau în martie.

Inclusiv Instituția Prefectului scoate la concurs un post de referent, clasa III. Candidații trebuie să aibă studii medii liceale cu diplomă de bacalaureat, vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 9 ani și cunoștințe de operare PC. Proba scrisă este programată pe data de 9 martie 2016, ora 10.00, iar interviul pe 11 martie, ora 14.00.

Ministerul Finanțelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante de inspectori antifraudă la Direcţia generală antifraudă fiscală, inclusiv la Prahova. Este vorba despre un post de inspector antifraudă asistent, la Serviciul Ploiești. Calendarul de concurs este următorul: 17 februarie 2016: termenul limită pentru depunerea dosarelor (în zilele lucrătoare, între orele 08:30-17:00 de luni până joi și 08:30-14:30 vineri; dosarele se depun la sediul ANAF/Registratura generală din str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, parter). Pe 05 martie 2016, ora 10:00: este programată proba scrisă (se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării funcțiilor publice; subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs aprobate de președintele ANAF, astfel încât să asigure verificarea capacității de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul funcțiilor publice pentru care se organizează concursul; bibliografiile aferente sunt prevăzute în anexele de mai jos), iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Garda Națională de Mediu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul contencios, Direcţia contencios şi monitorizare – Comisariatul General al Gărzii Naţionale de Mediu cu desfăşurarea activităţii la sediul Comisariatului Judeţean Prahova – Municipiul Ploiești, Judeţul Prahova. Pe 19 februarie 2016, ora 10.00 este programată proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Alte două posturi de asistent medical generalist sunt scoase la concurs de Administrația Serviciilor Social Comunitare (ASSC) Ploiești. Proba scrisă este programată pe data de 29 februarie, iar interviul pe 2 martie 2016.

 

Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează: asistent medical principal, I, infirmieră, I și spălătoreasă. Pe 19 ianuarie 2016, ora 16:00 este termenul limită de depunere a dosarelor, pe 29 februarie 2016, ora 10:00 are loc proba scrisă, iar pe 02 martie 2016, ora 10:00 - proba interviu;

Direcția de Sănătate Publică Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical debutant, specialitatea igienă, din cadrul Compartimentului Evaluarea Factorilor de Risc din Mediul de Viaţă şi de Muncă – Colectiv Igiena Alimentului – Punct Fix Sinaia. Concursul se va organiza conform calendarului: 22 februarie 2016: termen limită de depunere a dosarelor, 01 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă, iar pe 03 martie 2016, ora 10:00: proba interviu.

Primăria Orașului Boldești-Scăeni, județul Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție temporar vacantă, de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Biroului urbanism, amenajarea teritoriului, programe, cadastru, informatică, control comercial şi transport local. Pe 16 februarie 2016, ora 10:00 este programată proba scrisă, iar pe 19 februarie 2016, ora 10:00 - proba interviu.

Primăria Tinosu scoate la concurs postul vacant de șofer de microbuz. Candidații trebuie să aibă minim studii generale, permis categoria B și vechime ca șofer de minimum un an. Termenul limită de depunere a dosarelor este 22 februarie. Proba scrisă este programată pe data de 2 martie, ora 10.00, iar interviul pe 7 martie, ora 10.00.

Primăria Sălciile scoate la concurs postul vacant de secretar. Pe 10 martie 2016, ora 10:00 este programată proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Apostolache scoate la concurs postul de șofer la școala generală din localitate. Pe 25 februarie 2016 este termenul limită de depunere a dosarelor. Pe 1 martie 2016, ora 9:00 este programată proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Predeal - Sărari scoate la concurs postul de consilier. Termenul limită de depunere al dosarelor este 4 martie, iar pe 14 martie 2016, ora 09:00 este programată proba scrisă, în timp ce pe 14 martie 2016, ora 13:00 va avea loc proba interviu.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Prahova scoate la concurs două posturi de consilier (unul de consilier I superior, iar cel de-al doilea de consilier I asistent). Termenul limită de depunere al dosarelor este 24 februarie, iar proba scrisă este programată pe data de 9 martie, ora 10.00. Interviul va avea loc pe 15 martie. Tot aici este scos la concur postul vacant de consilier debutant. Data limită de depunere al dosarelor este 29 februarie 2016: data limită pentru depunerea dosarelor. Pe 10 martie 2016, ora 10.00 este programată proba scrisă, iar pe 16 martie 2016, ora 14.00 - proba interviu.

Primăria Poiana Câmpina scoate la concurs postul de consilier asistent. Proba scrisă este programată pe data de 15 martie, ora 10.00, iar interviul este programat pe 17 martie, ora 10.00.

Muzeul de Istorie și Arheologie Prahova scoate la concurs postul de îngrijitor la Conacul Pană Filipescu. Termenul limită de depunere al dosarelor este 19 februarie, iar proba scrisă este programată pe 26 februarie, ora 9.00. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova mai organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de paznic, studii medii sau generale la Conacul „Pană Filipescu” din Filipeştii de Târg. Termenul limită de depunere a dosarului este 19 februarie 2016. Pe 26 februarie 2016, ora 09.00 este programată proba scrisă – sala Protocol, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova mai organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat – electrician, treapta profesională I. Termenul limită de depunere a dosarelor este 22 februarie 2016: termenul limită de depunere a dosarelor. Pe 29 februarie 2016, ora 09.00 este programată proba scrisă – sala Protocol, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Primăria Bertea scoate la concurs postul de șifer microbuz Școala Generală din localitate. Termenul limită de depunere al dosarelor este 20 februarie, iar proba scrisă este programată pe data de 29 februarie, ora 9.00.

Spitalul de Obstetrică Ginecologie Ploiești scoate la concurs postul de inginer, în cadrul Biroului Tehnic și Administrativ. Termenul limită de depunere a dosarului este 18 februarie 216, ora 16:00. Pe 29 februarie 216, ora 13:00 este programată proba scrisă, iar pe 4 martie 2016, ora 13:00 - proba interviu. Spitalul Obstetrică Ginecologie din Ploieşti, organizează concurs și pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată postului de execuție, contractual de statistician medical debutant, în cadrul Compartimentului de Statistică şi Informatică Medicală. Calendarul de concurs este următorul: 18 februarie 216, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor, 29 februarie 216, ora 13:00: proba scrisă și pe 04 martie 2016, ora 13:00 - proba interviu.

Spitalul Orăşenesc Urlaţi, Județul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante, de contabil IA, la Compartimentul Contabilitate. Calendarul de concurs este urmatorul: 15 februarie 2016: termenul limită pentru depunerea dosarelor, 24 februarie 2016, ora 10:00: proba scrisă, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Liceul Tehnologic „Tase Dumitrescu” din Oraşul Mizil, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții contractuale de execuție, vacante, de muncitor calificat (electrician autorizat, experienţă minimum 3 ani în calificare). Concursul se va desfășura conform calendarului urmator: 26 februarie 2016, ora 13.00 – termenul limită pentru depunerea dosarelor, 02 martie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; iar pe 09 martie 2016 este programată proba practică și interviul.