cornu lucrari raport curtea conturi

Controlul Curții de Conturi Prahova a scos la lumină lucruri incredibile. Ca și la Ploiești, în mai multe localități din Prahova, administrațiile locale au plătit bani grei pentru lucrări care nici măcar nu erau efectuate. Printre localitățile unde s-au înregistrat astfel de deficințe se numără și comuna Cornu, fruntașă la capitolul încasări de fonduri de la bugetul de stat, dar și al județului. Cornu a devenit însă celebră mai ales după ce mai mulți politicieni au decis să-și construiască vile în localitate.

Curtea de Conturi a descoperit anul trecut că, de exemplu, în 2014, la lucrarea de investiţii „Reabilitare şi modernizare drumuri pentru: str. Cristea Stănescu, Aleea Veteranilor, Aleea Plopilor – tronson I, Aleea Câmpiniţei – tronson I, str. Morii – tronson II, str. Muşcelului din comuna Cornu – judeţul Prahova”, s-a efectuat plata nelegală a sumei de 131.011,78 lei către executant, reprezentând cantităţi de lucrări neexecutate la data finalizării lucrării şi pentru care s-au estimat accesorii în sumă totală de 13.101,17 lei. Dar aceasta nu a fost singura constatare a Curții de Conturi Prahova.

Iată raportul:

„În urma verificării modului de finanţare, realizare şi decontare a lucrărilor de investiţii având ca obiectiv „Extindere reţea de canalizare comuna Cornu, sat Cornu de Jos, judeţul Prahova, etapa II”, cod CPV 45233142-6, entitatea verificată a efectuat plăţi nelegale către executantul lucrării în sumă totală de 286.597,64 lei, reprezentând contravaloarea unor lucrări neexecutate şi a unor preţuri/cantităţi supraevaluate la materiale. Pentru plăţile nelegale au fost calculate accesorii până la data de 27.02.2015 în valoare totală de 17.195,86 lei.

2. Din analiza documentelor existente la nivelul entităţii verificate, respectiv a modului de înregistrare în evidenţa contabilă a facturilor emise de prestator, s-a constatat nerealizarea la termenul contractual de 3 luni a investiţiei „Extindere reţea de canalizare comuna Cornu, sat Cornu de Jos, judeţul Prahova, etapa II”, la control fiind estimate penalităţi de întârziere în sumă de 1.055.882,91 lei.

3. U.A.T.C. Cornu a plătit nelegal executantului, de la cap. 74.02 Protecţia mediului, art. 71 Cheltuieli de capital, suma de 211.612,13 lei, reprezentând lucrări neexecutate şi preţuri/cantităţi supraevaluate la materiale pentru investiţia „Extindere reţea de canalizare comuna Cornu, sat Cornu de Jos, judeţul Prahova, etapa III”, cod CPV 45232400-6. Pentru plăţile nelegale au fost calculate dobânzi penalizatoare la data de 20.07.2014, în cuantum de 12.696,73 lei.

4. La lucrarea de investiţii „Reabilitare şi modernizare drumuri pentru: str. Cristea Stănescu, Aleea Veteranilor, Aleea Plopilor – tronson I, Aleea Câmpiniţei – tronson I, str. Morii – tronson II, str. Muşcelului din comuna Cornu – judeţul Prahova”, s-a constatat plata nelegală a sumei de 131.011,78 lei către executant, reprezentând cantităţi de lucrări neexecutate la data finalizării lucrării şi pentru care s-au estimat accesorii în sumă totală de 13.101,17 lei.

5. La control s-a constatat plata nejustificată a sumei de 277.253,15 lei în cazul a 3 lucrări de investiţii, pentru 10 repere de materiale realizate în regie proprie de prestator şi utilizate la lucrările respective, cu impact direct în folosirea ineficientă a fondurilor publice prin majorarea nefundamentată a cheltuielilor de investiţii.

6. Din verificarea efectuată s-a constatat plata nelegală către executantul lucrării a sumei de 125.881,32 lei reprezentând parte din factura nr. 41/28.05.2014, în condiţiile în care U.A.T.C. Cornu nu a avut angajament legal încheiat cu respectivul prestator, fiind estimate şi accesorii aferente în sumă totală de 20.588,13 lei.

7. Urmare controlului efectuat s-a constatat plata nelegală a sumei de 10.323,56 lei către diriginţii de şantier angajaţi cu contracte de servicii pentru prejudiciile estimate aduse bugetului, în cazul a 4 lucrări de investiţii derulate de primăria comunei Cornu în anul 2014.

8. În anul 2014 a fost efectuată plata nelegală de la cap. 84.02 Transporturi, art.71 Cheltuieli de capital a sumei de 3.199,20 lei către o societate, reprezentând asistenţă tehnică neprestată pe perioada execuţiei lucrărilor. Pentru plăţile nelegale au fost calculate accesorii până la data de 18.02.2015, în sumă de 584 lei”.

Potrivit surselor noastre, Primăria Cornu a contestat raportul Curții de Conturi Prahova.

UPDATE: Punctul de vedere al Primăriei Cornu>

"La momentul executării controlului camerei de conturi Prahova, lucrările erau în curs de desfășurare conform contractelor de lucrări încheiate, acestea fiind finalizate și recepționate atât calitativ cât și cantitativ, ulterior finalizării controlului, fapt dovedit de procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

U.A.T. Cornu a contestat actul de control urmând ca expertizele tehnice și economice să certifice realitatea executării lucrărilor."

 

 

Opinii Voxpublica
  • Miercuri, 18 Octombrie 2017
  • De Mihai Nicolae

Circ, panaramă și suspine la PNL Prahova

Ce să zic? N-am ce să zic! Citiți astea doua texte si cruciți-vă: până aici a ajuns organizația seniorului Quintus. Ca să rămânem în contextul și atmosfera ”pupat toți piața endependenți”, întreb și eu ca...