Raportul Curții de Conturi Prahova scoate la lumină nereguli grave la Câmpina. Printre ele se numără și supraevaluarea unor lucrări, dar și plăți ale unor materiale supraevaluate.

Potrivit raportului Curții de Conturi, la control efectuat în 2015, s-a constatat că, „în anul 2014, entitatea a achiziţionat direct, fără a avea la baza documentaţiile obligatorii (studii de fezabilitate, proiecte tehnice, detalii de execuţie), lucrări de reabilitare şi modernizare a sistemului rutier (tronsonului str. Toma Ionescu - Str. Sondei de pe Bulevardul Carol I), prin întocmirea formală a unui caiet de sarcini în cadrul Serviciului Investiţii (în condiţiile în care alte obiective de investiţii nu erau finalizate - canalizare şi alimentare cu apă), de angajaţi fără specializare şi experienţă profesională în domeniul „drumuri şi poduri”, astfel nerespectându-se de către entitatea auditată principiile economicităţii, eficienţei şi eficacităţii în utilizarea fondurilor publice. În timpul auditării s-a constatat supraevaluarea lucrărilor contractate şi decontate cu suma de 33.834,22 lei cu TVA, pentru care au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 6.090,15 lei până la data de 30.06.2015”.

Totodată, „din auditarea modului de decontare a lucrărilor la obiectivele de investiţii “Reabilitare parcare strada Schelelor” (angajate prin încredinţare directă), s-a constatat faptul că U.A.T.M. Câmpina a acceptat la plată şi au fost decontate către o societate comercială sume necuvenite executantului de 9.419 lei, ca urmare a includerii în situaţia de plată a unor materiale supraevaluate (mixtura asfaltică). Pentru plăţile nelegale (de la cap.70, art.20.02) au fost calculate ână la data de 30.06.2015 în sumă de 2.072 lei”, se mai arată în raportul Curții de Conturi.

Potrivit Curții de Conturi, „în urma auditării s-a constatat că în anul 2014 au fost realizate anumite lucrări de modernizare străzi în valoare de 168.219 lei, efectuate pe Aleea Izvoarelor şi Aleea laterală din Nicolae Balcesu (pod Băneşti) în baza unor proiecte tehnice întocmite de specialişti, obiective care nu au fost înregistrate corespunzător în contabilitate în contul 212 „Construcţii”. Acestea nu au fost urmărite de către un diriginte de şantier, au fost recepţionate formal, fără a avea la baza documente pentru certificarea calităţii şi realităţii cantitative a lucrărilor care au devenit ascunse”.

Tot în raport se arată că, „În perioada noiembrie 2013 – decembrie 2014, pe tronsoane din Bulevardul Carol I, au fost angajate, contractate şi plătite, lucrări de modernizare în valoare totală de 2.908.307 lei, achitate nelegal de la cap.20.02 “Reparaţii curente” (cap.84 - Transporturi), în baza unor caiete de sarcini întocmite de persoane din cadrul entităţii fără pregătire de specialitate în domeniu, fără respectarea studiului de fezabilitate în valoare de 23.000 lei întocmit şi achitat de entitate în anul 2009 cu respectarea proiectului în valoare de 345.263 lei întocmit la nivelul M.D.R.T. aferent obiectivului de investiţii “Modernizare străzi în municipiul Câmpina”, înregistrându-se astfel cheltuieli neeconomicoase, fără o bună gestiune financiară şi fără a avea la bază documente tehnice întocmite, avizate, aprobate şi certificate de specialişti în valoare de 446.214 lei”.

Mai mult, „în cadrul derulării contractului de lucrări nr.18450/01.10.2013, acordat prin cerere de ofertă cu anunţ prin S.E.A.P. asocierii dintre două societăţi comerciale, în valoare de 1.666.910,05 lei (inclusiv TVA) finanţat din bugetul creditelor interne, în baza contractului de împrumut nr. 26/04.06.2013 încheiat cu Banca Comercială Română SA, cap.74.02. “Protecţia mediului”, art.71.01- Active nefinanciare, având ca obiect “Amenajare Lacul Curiacul”, la nivelul U.A.T.M. Câmpina au fost înregistrate cheltuieli nejustificate şi s-au efectuat plăți nelegale către constructor, în sumă totală de 158.914,56 lei, ca urmare a decontării unor cantităţi de lucrări neexecutate. Pentru imobilizarea sumei, în timpul misiunii de audit financiar au fost calculate majorări de întârziere în sumă de 39.118 lei”