curtea de conturi

Controlul efectuat de Curtea de Conturi Prahova la Servicii Gospodărire Urbană scoate la lumină și alte aspecte despre care nu s-a vorbit până acum. De exemplu, fostul președinte al Consiliului de Administrație a beneficiat de combustibil pentru navetă.

Potrivit sursei citate, „în perioada 1.10.2014 -20.04.2015, au fost înregistrate în mod nelegal pe cheltuielile societății și decontate cheltuieli cu combustibilul președintelui consiliului de administrație, în sumă de 1.374,83 lei, pentru care au fost calculate dobânzi estimate la 220 lei. La control s-a constatat că există creat în evidența contabilă a societății contul contabil 542.138 Iordache Marian, care a fost folosit pentru înregistrarea sumelor decontate președintelui consiliului de administrație reprezentând cheltuieli cu combustibilul în perioada 1.10.2015 - 20.04. 2015”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Dar acestea nu sunt singurele aspecte constatate de Curtea de Conturi. „În perioada 2013 - 2014 a fost înregistrată nelegal pe cheltuiala societății contravaloarea cantității de 1.19,65 litri motorină și 513,7 litri benzină, constattă în urma confruntării datelor înscrise în foile de parcurs, a fișelor de activități zilnice, rezultând un consum nejustificat de carburant în valoare estimată de 9.978 lei. Pentru cheltuieli nelegale au fost calculate dobânzi estimate de 2.195 lei”, se arată în raport.

În plus, se arată în același raport al Curții de Conturi, „Valoarea estimată a consumului de motorină nejustificat pentru perioada 2013 - 2014, aferentă kilometrilor efectuați de peste 200 km efectivi/zi (ajustată la kilometri echivalenți) luată în calcul de auditori la stabilirea diferențelor (având în vedere că în majoritatea cazurilor numărul de kilometri înscriși în foile de parcurs  - cu perioadă și traseu identice - sunt cuprinși între 90 km și 180 km) este de 2.459,37 lei. Pentru același autovehicul, care funcționează cu combustibil motorină, s-au constatat alimentări, respectiv consumuri înregistrate în evidența contabilă de 513 litri benzină în valoare de 3.163,39 lei (cu cardul de combustibil alocat).”

Mai mult, se arată în raport, „în perioada 2013 - 2014 s-au constatat foi de parcurs întocmite în zilele de sâmbătă, duminică și în perioada sărbătorilor legale (sau consemnări pe foile de parcurs din zile lucrătoare referitoare la curse efectuate în weekend), la rubrica șofer fiind persoane angajate în cadrul societății, care nu au în fișa postului atribuții de verificare în teren, nu au făcut parte din comisii cu atribuții de controlși care în perioada în care au circulat cu autovehiculele societății nu figurează în pontajele întocmite pentru perioadele respective. Pentru operațiunile verificate s-au constatat consumuri nejustificate de 312,63 litri motorină în anul 2013 și 400 de litri de motorină în anul 2014, în valoare estimată de 4.355 lei (...).

„Pentru cheltuieli nelegale cu combustibil de de 9.978 lei au fost calculate dobânzi estimate de la data de 31 12.2014 până la data de 30.11.2015 de 2.195 de lei”, se mai precizează în același raport.

Conducerea SGU Ploiești a anunțat că va contesta raportul Curții de Conturi Prahova și va transmite instituției puncte de vedere cu privire la fiecare aspect constatat.