Potrivit unui raport al Curții de Conturi, încheiat după controlul efectuat la Primăria Ploiești anul trecut, pentru exercițiul financiar 2014, transportul gratuit a fost decontat ilegal către TCE. Valoarea prejudiciului estimat de controlori depășește un milion de euro.

Extrasul din raportul Curții de Conturi încheiat în urma controlului la Primăria Ploiești:
"La nivelul U.A.T.M. Ploieşti s-au aprobat şi decontat din bugetul local subvenţii pentru transportul public urban unor categorii de călători care exced cadrul legal în vigoare. Totodată, s-au constatat plăti nelegale efectuate de la capitolul bugetar 84.02 „Transporturi”, articolul 40.03 „Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarife”, în valoare totală de 4.523.505 lei reprezentând subvenţii pentru transportul public local de persoane, decontate la tarife supraevaluate, pentru care, în timpul misiunii de audit, au fost calculate majorări de întârziere în sumă totală de 542.820 lei."