bani ghiseu campina fisc

Primăria Câmpina a anunțat persoanele fizice şi juridice că s-a aprobat anularea în cotă de 73,3% din majorările aferente obligațiilor fiscale principale datorate bugetului local, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv. Această scutire este însă condiționată.

 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local Câmpina nr. 140 din 17.12.2015, s-a aprobat anularea ȋn cotă de 73,3% din majorările aferente obligaţiilor fiscale principale datorate bugetului local, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, pentru contribuabilii care ȋndeplinesc cumulativ două condiții.

În primul rând contribuabilul trebuie să achite integral obligaţiile fiscale de plată principale, restante la data de 30 septembrie 2015, până la 31 martie 2016 şi cota de 26,7% din majorările de ȋntârziere aferente calculate la momentul plăţii, până la 30 iunie 2016. Cea de a doua obligație a contribuabilului este să depună cerere de anulare a majorărilor de ȋntârziere aferente obligaţiilor principale până la data de 31 martie 2016.