Pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Ploieşti figurează un proiect ilegal

0
Pe ordinea de zi a şedinţei de mâine a Consiliului Local Ploieşti figurează un proiect ilegal. Aceasta este opinita lui Mihai Apostolache, lector univ. dr. în cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti şi Director al Centrului de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative. Este vorba de punctul 7 de pe ordinea de zi, denumit “Proiect de hotărâre privind delegarea atribuţiilor de viceprimar”.

Pe ordinea de zi a şedinţei de mâine a Consiliului Local Ploieşti figurează un proiect ilegal. Aceasta este opinita lui Mihai Apostolache, lector univ. dr. în cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti şi Director al Centrului de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative. Este vorba de punctul 7 de pe ordinea de zi, denumit “Proiect de hotărâre privind delegarea atribuţiilor de viceprimar”.

Pe ordinea de zi a şedinţei de mâine a Consiliului Local Ploieşti figurează un proiect ilegal. Aceasta este opinia lui Mihai Apostolache, lector univ. dr. în cadrul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti şi Director al Centrului de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-Administrative. Este vorba de punctul 7 de pe ordinea de zi, denumit “Proiect de hotărâre privind delegarea atribuţiilor de viceprimar”.

Opinia lui Mihai apostolcahe: “Consilierii locali din Ploieşti au în faţă un proiect de hotărâre nelegal. Susţin acest lucru deoarece consiliul local nu poate delega, prin hotărâre, atribuţiile de viceprimar. Consiliul local poate să îşi delege propriile atribuţii, nicidecum atribuţiile altei autorităţi. Consiliul local poate delega din rândul său un consilier local, ce va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului care, cu ceva timp în urmă, a devenit înlocuitorul primarului, ca urmare a vacantării funcţiei de primar. Articolul 72 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale stipulează clar faptul că organul deliberativ local poate delega, prin hotărâre, dintre consilierii locali în funcţie, un consilier care va îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului în situaţia în care funcţia de primar a devenit vacantă sau primarul este suspendat.
Iniţiatorul proiectului de hotărâre face o confuzie între „delegarea de atribuţii” şi „delegarea unei persoane care urmează să exercite anumite atribuţii”. Corect ar fi fost ca proiectul de hotărâre să aibă următoarea denumire: “Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local pentru a îndeplini temporar atribuţiile viceprimarului desemnat înlocuitor al primarului”.
În orice caz, iniţiativa are un singur scop: desemnarea, alături de cei doi viceprimari actuali, a unei a treia persoane, care va exercita atribuţiile viceprimarului ce a devenit înlocuitorul primarului. Este o iniţiativă pe care am criticat-o cu ceva vreme în urmă, explicând că ea nu este necesară din două motive. În primul rând, pentru că viceprimarul, care a devenit înlocuitor al primarului, preia atribuţiile primarului, dar şi le păstrează şi pe ale sale, atribuţii care oricum erau tot ale primarului ce i le-a delegat la un moment dat prin dispoziţie, viceprimarul neavând atribuţii proprii, iar cel de-al doilea viceprimar exercită atribuţiile pe care le are deja delegate. În al doilea rând, pentru că delegarea unui consilier local care să exercite atribuţiile viceprimarului atrage cheltuieli suplimentare pentru administraţia ploieşteană şi implicit pentru cetăţean, deoarece acea persoană va primi, conform art. 72 alin.2 din Legea administraţiei publice locale, o indemnizaţie lunară unică egală cu cea a funcţiei de viceprimar. Prin urmare, consilierul local desemnat nu va mai primi indemnizaţie de consilier local, dar, în schimb, va primi indemnizaţie de viceprimar, care este de 6 ori mai mare.”

 

Încă o precizare: sintagma “viceprimar cu atribuţii de primar” este o contradicţie în termeni, pentru că viceprimarul exercită atribuţii de primar, neavând atribuţii proprii. Normal ar fi să se folosească sintagma “viceprimar desemnat înlocuitor al primarului”.

 

 

 

7. Proiect de hotărâre privind delegarea atribuţiilor de viceprimar – iniţiat de viceprimar cu atribuţii de primar Iulian Liviu Teodorescu.

*Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596

Publică aici opinia ta

Comentariul tău
Numele tău