- Publicitate -

Măsuri anti-Covid la Ploiești. Masca rămâne obligatorie în spațiile aglomerate

Primăria Ploiești a publicat, luni, 14 iunie, lista măsurilor anti-Covid care se aplică la nivelul municipiului, după prelungirea stării de alertă. Masca rămâne obligatorie în spațiile aglomerate, iar participarea la evenimente este permisă persoanelor vaccinate, care au un test negativ sau care fac dovada că au trecut prin boală. Numărul de participanți de la nunți și botezuri poate să fie de maximum 200 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană.

Primăria Ploiești a anunțat, luni, 14 iunie, măsurile anti-Covid-19 care se aplică la Ploiești, pe durata stării de alertă, în conformitate cu Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova.

Comunicatul Primăriei Ploiești

În conformitate cu Hotărârea nr. 56/11.06.2021 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova, Municipiul Ploiești se încadrează în intervalul de referință a incidentei ratei cumulate a cazurilor pe ultimele 14 zile mai mică sau egală cu 1,5 cazuri/1000 locuitori, respectiv 0,27.

Măsurile specifice, prevăzute de H.G. nr.636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pentru localitățile în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5 cazuri/1000 locuitori, care se aplică în Municipiul Ploiești începând cu data de 12.06.2021:

Este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, spațiile comerciale, precum și în spațiile publice deschise: piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, spații comerciale, stații pentru transportul în comun, pe o rază de 50 de metri în jurul unităților de învățământ pentru persoanele care staționează în acest perimetru, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății si al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu modificările si completările ulterioare.

Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție.

Organizarea si desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte se pot desfășura cu participarea publicului până la capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 1000 de spectatori, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a a 15-a zi si a 90-a zi ulterioară infectării cu SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea unui număr mai mare de 1000 de spectatori, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului şi în intervalul orar 5,00-24,00.

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la capacitatea maximă a spațiului şi în intervalul orar 5,00-24,00 dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00-24,00.

Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00-24,00 dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

Măsurile prevăzute la pct. 3 și 4 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

În cazul evenimentelor private aferente nunților și botezurilor, activitățile prevăzute la pct. 3-5 se pot desfășura până la ora 2,00;

Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului;

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului.

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 70 de persoane în interior şi de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție si cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății.

Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshop-uri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți mai mare de 70 de persoane în interior şi mai mare de 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

Se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane în interior cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție si cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul ministrului sănătății;

Se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți mai mare de 100 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

Se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele săli/corturi de evenimente, cu un număr de participanți de maximum 70 persoane în exterior si de maximum 50 de persoane în interior.

La stabilirea numărului de persoane în exterior si/sau interior, nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani.

Se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele săli/corturi de evenimente, cu un număr de participanți de maximum 200 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi si a 90-a zi ulterioară infectării cu SARS-CoV-2;

Se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele săli/corturi de evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a a 15-a zi si a 90-a zi ulterioară infectării cu SARS-CoV-2;

Se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele săli/corturi de evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în exterior sau în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

Activitatea în baruri, cluburi, discoteci este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00-24,00 dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului;

Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00-24,00 dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

Măsurile pentru diminuarea impactului riscului răspândirii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2 vor fi actualizate ori de câte ori situația o impune.

foto cu caracter ilustrativ

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0785 075 112, pe WhatsApp sau Signal.

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!

Sondaj

Sunteți de acord să citiți ziarul Observatorul Prahovean fără reclame, dar contracost? 

- Publicitate -

Articole asemănătoare

Lista evenimentelor care au loc, sâmbătă și duminică, în Prahova

Vremea va fi caniculară sâmbătă, iar cei care nu și-au făcut planuri să plece la munte sau la mare au mai multe variante de...

Ziua Eroilor 2022. Clopotele bisericilor ortodoxe vor răsuna, joi, la ora 12.00, în Ploiești

Primăria Ploiești și Garnizoana Ploiești organizează, joi, 2 iunie, o serie de manifestări prilejuite de “Ziua Eroilor”. În memoria eroilor neamului, în Ploiești, la...
- Publicitate -

Video Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ultimele știri

Medic din Iaşi, demis din funcţia de conducere, pentru că și-a internat părinţii 1.229 de zile, în 6 ani

Şefa clinicii de Dermatovenerologie din cadrul Spitalului "Sfântul Spiridon" din Iaşi, dr. Carmen Solovăstru, a fost demisă din funcţie după ce s-a constatat că şi-a...

Minorul de 15 ani, amendat pentru comportament agresiv și obscen, prins încercând să fure un capac de canalizare

Tânărul de 15 ani, care în urmă cu puțin timp a fost depistat și amendat de polițiști pentru comportament agresiv și obscen la adresa...

Poștașul care a furat un sac cu bani a fost prins, în Ploiești. S-a distrat, trei zile, cu 40.000 de lei, într-un mall din...

Tânărul care a furat peste 55.000 de euro din maşina Poştei Române, a fost prins, vineri, după trei zile de căutări. Acesta a fost...

Astăzi este Sâmbăta morților sau Moșii de toamnă. Tradiții și semnificație

În prima sâmbătă din luna noiembrie, în Biserica Ortodoxă se face pomenirea morților. Pomenirea din această zi a celor trecuți la cele veșnice, este...

Elon Musk, dat în judecată după ce a concediat jumătate din angajații Twitter

Elon Musk a început reformele la Twitter prin concedierea a aproximativ jumătate din cei 7.500 de angajaţi, din toată lumea. Oamenii au aflat că au...
- Publicitate -
- Publicitate -
- Publicitate -

Parteneri

- Publicitate -