Formularele pentru ajutoarele de încălzire de la Ploiești pot fi depuse și online. Anunțul ASSC cu privire la condițiile de acordare

0

La Ploiești, activitatea de distribuire a formularelor a început încă de săptămâna trecută, la sediul ASSC de pe strada Văleni nr. 32 și la sediul UAP Prahova. Persoanele interesate pot descărca, însă, formularele de pe site-ul ASSC și le pot transmite completate, online, pe adresa de e-mail a instituției.

Primăria Municipiului Ploiești, prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, a anunțat., încă de săptămâna trecută că, începând cu data de 7 octombrie, a început distribuirea formularelor de cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței, aferent sezonului rece 2020 – 2021.

Formularele sunt distribuite și la actualul sediu al Serviciului Ajutoare Încălzire, Programe și Incluziune Socială din str. Văleni nr. 32 (în spatele sediului SGU), dar și la la Uniunea Asociațiilor de Proprietari Prahova, cu sediul in Ploiești Str. General Vasile Milea, nr.1. bl.A7, parter.

Formularele mai pot fi descărcate de pe site-ul ASSC (Vezi AICI) și pot fi transmise, după completare, online, la adresa de mail aju@asscploiesti.ro, sau la actualul sediu al Serviciului Ajutoare, Încălzire și Incluziune Socială din strada Văleni nr. 32 (În spatele sediului SGU Ploiești)

Program pentru depunerea formularelor:
Marți 8³° – 16³º
Miercuri 8³° – 16³º
Joi 8³º – 18³°
Vineri 8³º – 14º°

Informații suplimentare privind condițiile de acordare ale acestui sprijin financiar, se pot
obține de pe site-ul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, (asscploiesti.ro), la adresa de e-mail aju@asscploiesti.ro sau la numerele de telefon 0244-384.924, 0244-384.920, 0244-384.947.

Totodată, ASSC Ploiești a anunțat că pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinței cu energie electrică sau gaze naturale inclusiv persoanele care au optat pentru schimbarea furnizorului și alegerea unui alt furnizor de pe piața concurențială.

Ajutorul de la bugetul local și de la bugetul de stat, în aceste situații, se acordă cu respectarea următoarelor condiții:

1. CONDIȚII SOLICITANT:

Cererea-declarația pe propria răspundere să fie însoțită, pe lângă celelalte
documente justificative, de copia de pe contractul încheiat cu noul furnizor și o factură
recentă emisă de acesta.

2. CONDIȚII FURNIZOR:

Obligativitatea deschiderii unui cont bancar de tip ESCROW și comunicarea
acestui cont, atât Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Prahova, cât și
Serviciului Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești;

Transmiterea către consumatori a facturilor reprezentând consumul efectiv de gaze
naturale, respectiv de energie electrică, care vor conține, în mod obligatoriu, defalcat
ajutorul pentru încălzirea locuinței precum și suma individuală de plată stabilită ca
diferență între contravaloarea consumului și ajutorul acordat.

Furnizorii de energie electrică, respectiv de gaze naturale să marcheze în sistemul
informatic clienții beneficiari ai ajutorului de încălzire și să întreprindă toate măsurile
pentru evitarea deconectării clienților beneficiari ai acestui sprijin financiar pentru suma
care va fi decontată prin ajutorul de încălzire.

Informații suplimentare se pot obține de pe site-ul Administrației Serviciilor Sociale
Comunitare Ploiești, (www.asscploiesti.ro), la adresa de e-mail aju@asscploiesti.ro sau la
numerele de telefon: 0244-384.924, 0244-384.920, 0244-384.947

*Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596

Publică aici opinia ta

Comentariul tău
Numele tău