Rectificare de buget, de peste 33,6 milioane de lei, la Consiliul Județean Prahova. Bani pentru spitale, burse școlare, biserici și muzee

0

Consiliul Județean Prahova a fundamentat proiectul prin care se propune rectificarea bugetului, prin suplimentarea sumelor cu peste 33,6 milioane de lei, bani de la bugetul de stat.

Prahova a beneficiat de o nouă alocare de la bugetul de stat, în cuantum de 33.647.000 de lei.

Din acest total, 15.105.000 lei sunt sume defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului.

Diferența, în cuantum de 18.542.000 lei, reprezintă sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale.

Cum sunt repartizate fondurile – propunere

 • 607,50 mii lei, pentru asigurarea cheltuielilor cu „bunuri și servicii” ale aparatului
  propriu al județului până la sfârșitul anului;
 • 37,50 mii lei, la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova, pentru susținerea secțiunii de funcționare (cheltuieli cu bunuri și servicii) și 22,50 mii lei în vederea achiziționării de licențe antivirus și sisteme de calcul;
 • 5,00 mii lei, la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență „Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova, pentru achiziționarea unui detector de metale;
 • 2.000,00 mii lei, la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii;
 • 250,00 mii lei, la Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploiești, pentru finanțarea cheltuielilor cu bunuri și servicii;
 • 200,00 mii lei, la Clubul Sportiv “Activ Prahova-Ploiești”, în vederea asigurării bunei desfășurări a activității acestei instituții;
 • 200,00 mii lei, reprezentând sprijinul financiar acordat unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, în vederea continuării lucrărilor de reparații, construire și pictură;
 • 9,00 mii lei, pentru finanțarea unui post personal neclerical din veniturile proprii ale

Consiliului Județean;

 • 30,00 mii lei, la Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu Quintus”, pentru
  susținerea secțiunii de funcționare (cheltuieli cu bunuri și servicii) și 50,00 mii lei pentru
  obiectivul de investiții „Amenajare curte imobil Colecția de artă Avocat Aldea N.Neagoe”;
 • 100,00 mii lei, la Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, pentru
  susținerea secțiunii de funcționare (cheltuieli cu bunuri și servicii) și 50,00 mii lei pentru
  achiziționarea unei centrale termice și a două containere modulare;
 • 100,00 mii lei, la Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova, pentru susținerea
  secțiunii de funcționare (cheltuieli cu bunuri și servicii);
 • 14.498,50 mii lei, pentru finanțarea „cheltuielilor de personal” și a cheltuielilor cu
  „bunuri și servicii” ale D.G.A.S.P.C. Prahova;
 • 59,10 mii lei, pentru finanțarea burselor școlare majorate, conform H.C.J. nr.9/2020 privind aprobarea numărului de burse școlare și a cuantumului bursei pentru
  elevii din unitățile de învățământ preuniversitar special de stat pentru anul 2020, la 5 din
  cele 6 școli speciale din subordinea Consiliului Județean;
*Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596

Publică aici opinia ta

Comentariul tău
Numele tău