Dobândirea repetată de către același consilier local a calității de președinte de ședință este împotriva intenției legiuitorului

0
62_21355.jpg

62_21355.jpg

Potrivit legii, ședințele consiliului local sunt conduse de un președinte de ședință, ales din rândul consilierilor locali prin vot deschis și cu majoritate simplă. Consilierul ales în această calitate poate conduce ședințele consiliului local timp de cel mult 3 luni. După ce se încheie acest interval de timp, trebuie ales un nou președinte de ședință.

Ce întâmplă în practica administrativă?

În practica administrativă de la nivel local s-au întâlnit situații în care același consilier local a fost ales în mod repetat președinte de ședință, motivându-se faptul că legea nu interzice o astfel de practică, ori ceea nu este interzis este permis.

Dacă ne-am situa pe tărâmul dreptului privat, un astfel de raționament ar fi valid. Dar normele care reglementează organizarea consiliului local sunt norme de drept public, norme, în general, imperative, comparativ cu normele dreptului privat, care au o altă natură juridică, situație valabilă și în cazul principiilor.

Pentru a înțelege mai bine sensul normelor care reglementează instituția președintelui de ședință, trebuie să avem în vedere intenția legiuitorului. Ce a urmărit legiuitorul prin instituirea acestor norme? Să acorde șansa mai multor consilieri locali, atât din zona puterii, cât și a opoziției, să dobândească această calitate, sau doar unui consilier local, susținut de majoritate și ales repetat după încheierea fiecărei perioade de 3 luni?

Dacă legiuitorul ar fi urmărit ca această calitate să fie exercitată de același consilier local pe o perioadă îndelungată de timp sau chiar pe toată durata mandatului, ar fi instituit funcția de președinte al consiliului local, nicidecum președinte de ședință.

Or, legiuitorul a instituit calitatea de președinte de ședință tocmai pentru a oferi posibilitatea oricărui consilier local, indiferent din ce zonă a spectrului politic provine, să fie ales președinte de ședință. Mecanismul de desemnare a președintelui de ședință trebuie eliminat din sfera confruntării politice și încadrat în reperele jocului democratic, în care atât reprezentanții puterii, cât și ai opoziției trebuie să dobândească această calitate, cu atât mai mult cu cât, raportându-ne la atribuții, președintele de ședință exercită atribuții pur organizatorice, atribuții care obligă la o conduită imparțială, nepartizană. 

*Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596

Publică aici opinia ta

Comentariul tău
Numele tău