consiliul-local-sanctiuni-contraventii_5e81c.jpg

Noul cod administrativ, contestat de specialiștii în drept administrativ, aduce noi sancțiuni în cazul consilierilor locali și județeni care absentează nemotivat de la ședință. Noile prevederi includ și amenzi cuprinse între 1.000 - 5.000 de lei, pentru primarii care nu pun în aplicare, cu rea-credință, hotărârile de Consiliu Local. 

Conform prevederilor noului cod administrativ, ședințele consiliului local se desfășoară legal în prezența majorității consilierilor locali în funcție. 

În contextul noilor prevederi, „prezența consilierilor locali la ședință este obligatorie, cu excepția cazului în care aceștia absentează motivat”.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

Ei bine, de abia acum intervine partea care o să-i supere pe cei mai mulți aleși, în contextul în care absența este considerată motivată în cazul „unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stări de sănătate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical, a unei deplasări în străinătate, a unor evenimente de forță majoră, în cazul decesului soţiei/soţului consilierului local sau al unei rude de până la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al soţiei/soţului acestuia, inclusiv, precum și în alte situaţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv la ședințele consiliului local este sancționat, în
condițiile art. 233.

Astfel, conform noului cod administrativ, alesul local poate primi un avertisment, poate fi chemat la ordine, i se poate retrage cuvântul, poate fi eliminat din sală, poate fi dispusă măsura excluderea temporară de la lucrările consiliului și ale comisiei de specialitate, dar și cu diminuarea indemnizației lunare cu 10% pentru maximum 6 luni sau chiar cu retragerea indemnizației lunare pentru una sau două luni.

Contravenții și sancțiuni, potrivit Ordonanței de Urgență 57/2019 M.Of. 555 din 05-iul-2019

Constituie contravenţii la dispoziţiile prezentei secţiuni, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie
considerate, potrivit legii penale, infracţiuni:
a) nepunerea în aplicare, cu rea-credinţă, a hotărârilor consiliului local de către primar;
b) nepunerea în aplicare, cu rea-credinţă, a hotărârilor consiliului judeţean de către preşedintele consiliului judeţean;
c) neprezentarea, în termenul prevăzut de legislaţia care reglementează finanţele publice locale, a proiectului bugetului
unităţii administrativ-teritoriale de către primar, respectiv preşedintele consiliului judeţean, din culpa lor;
d) neprezentarea de către aleşii locali a rapoartelor prevăzute de lege, din culpa lor;
e) neluarea măsurilor necesare, stabilite de lege, de către primar sau preşedintele consiliului judeţean, în calitatea
acestora de reprezentanţi ai statului în unităţile administrativ-teritoriale;
f) netransmiterea în termenul prevăzut la art. 243 alin. (3) către camera notarilor publici a sesizării pentru deschiderea
procedurii succesorale.
(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(3) Constatarea contravenţiilor, instituirea măsurilor de remediere, urmărirea îndeplinirii măsurilor de remediere şi
aplicarea amenzilor se fac de către prefect, în calitatea sa de autoritate publică, reprezentant al Guvernului pe plan
local, în condiţiile legii.
(4) Dispoziţiile prezentului articol se completează în mod corespunzător cu prevederile legislaţiei privind regimul juridic
al contravenţiilor.

Rezidential 9 Mai
Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596 - doar text, foto și video.
redactor șef
Mai multe despre autor și articolele sale
Roxana Tănase este jurnalistă din 1999. Face parte din ”garda veche” de ziariști ai Prahovei și, din 2012, este în echipa Observatorulph.ro.
De același autor
banner_sos_deces_300.jpg

harold_20939_451a4.jpg