Prejudiciu de aproape un milion de lei la SGU Ploiești. Raportul Camerei de Conturi Prahova

0
control-camera-conturi-prahova-raport.jpg

control-camera-conturi-prahova-raport.jpg

Avansuri și indemnizații pentru concedii de odihnă plătite fără bază legală, debite prescrise sau plata nelegală a sumei de 115.019 lei reprezentând indemnizaţii pentru concedii medicale ce se suportă din Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS) … Acestea sunt numai două dintre neregulile constatate de Camera de Conturi în urma controlului efectuat în 2018, la SC Servicii Gospodărire Urbană Ploiești.

Anul trecut, SGU Ploiești s-a confruntat cu o adevărată criză financiară, ajungându-se chiar la neplata salariilor către angajați. La acea dată s-a vorbit despre faptul că societatea trebuia să achite eșalonările către ANAF și SGU Ploiești.

Citește și: Grevă la SGU Ploiești. FOTO-VIDEO

Ce nu s-a spus însă atunci a fost că în urma controlului efectuat în 2018 la SC Servicii Gospodărire Urbană Ploiești au fost constate numeroase abateri, valoarea sumelor estimate drept prejudiciu fiind de 962.000 de lei, iar abaterile financiar contabile fiind cifrate la 179.000 de lei.

Una dintre cele mai mari abateri, potrivit raportului publicat de Curtea de Conturi a României, vizează faptul că, în perioada 2016 – 2017, „societatea a plătit fără bază legală avansuri și indemnizații concedii de odihnă în sumă totală de 173.392 lei”.

„Până la data de 28.02.2018 a fost recuperată suma de 150.206 lei, urmând ca societatea să recupereze suma nerestituită de salariați în valoare de 23.186 lei. Pentru suma de 173.392 lei au fost calculate accesorii în valoare de 7.513,41 lei, astfel: – avansuri acordate din casieria societății în contul retribuției fără bază legală în valoare totală de 146.892 lei pentru care au fost calculate accesorii în sumă de 3.395,29 lei (1.468,92 accesorii calculate pentru avansul acordat în lună și 1926,37 lei accesorii pentru avans salariu nerestituit); – avansuri acordate din casieria societății pentru indemnizații concedii de odihnă neefectuate sau efectuate parțial și fără să se procedeze la restituirea, după caz la reținerea sumelor în valoare de 26.500 lei, pentru care au fost calculate accesorii în sumă de 4.118 lei (239,67 lei accesorii calculate pentru indemnizații CO acordate pe lună fără bază legală și 3.878,45 lei accesorii indemnizații de CO neefectuate si nerestituite sau nereținute după caz)”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Acestea nu sunt singurele nereguli constatate în timpul controlului efectuat în 2018. „În soldul contului 461 ”Debitori diverși” sunt evidențiate debite în sumă de 2.941.512,81 lei, din care la data prezentă se înregistrează debite prescrise de 740.357,90 lei aferente perioadei 2010-2014, la nivelul societății aceste sume nefiind analizate și evaluate nici cu ocazia inventarierii anuale a patrimoniului”, se mai arată în raportul publicat pe site-ul Curții de Conturi..

Plăți fără bază legală au fost efectuate și pentru directorul general de la acea dată. Cel puțin așa reiese din raportul Curții de Conturi a României, potrivit căruia „în lunile aprilie și mai 2016 societatea a plătit fără bază legală directorului general de la acea dată suma de 26.536 lei. La expirarea contractului, societatea a reținut suma acordată fără bază legală, drept pentru care în timpul controlului au fost calculate accesorii în sumă de 4.169,63 lei ( la 28.02.2018”).

În urma verificărilor a reieșit că societatea a efectuat plata nelegală a „sumei de 115.019 lei reprezentând indemnizaţii pentru concedii medicale ce se suportă din Fondul Naţional Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate (FNUASS) şi pentru care cererile depuse au fost respinse de CAS Prahova sau nu au fost identificate cereri depuse la CAS Prahova, iar în 2015, „societatea a efectuat plata sumei de 1.221 lei către o organizație profesională fără bază legală pentru cheltuieli care nu au avut legătură cu obiectul de activitate al entității. Pentru plățile nelegale s-au calculat accesorii de 622,67 lei la data de 14.03.2018”.

La capitolul blocări/deblocări autoturisme, „la control s-a constatat că în anul 2017 în cazul a 43 de dispozitive aplicate de angajații societății pentru parcări neregulamentare și pentru care conducătorii auto și-au deblocat roata fără a achita c/val sancțiunii în sumă de 5.360 lei, Serviciul Parcări, Blocări, Ridicări a înaintat adrese la poliție pentru solicitarea identității proprietarului autoturismului. Ca răspuns la adresele transmise, poliția a informat societatea asupra identității proprietarului autoturismului, fără ca entitatea până la data prezentă să întreprindă măsuri de recuperare a debitelor”.

Totodată, conform aceluiași raport, „SC Servicii de Gospodărire Urbană Ploieşti SRL a încasat necuvenit în anul 2015 de la UATM Ploiești, venituri în sumă de 18.219,50 reprezentând cote de cheltuieli indirecte şi profit aplicate consumului de apă utilizat pentru lucrările manuale şi mecanice executate în zone verzi şi pentru lucrările executate de serviciul tehnic, cote de cheltuieli neaprobate prin hotărârile Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Pentru sumele încasate necuvenit au fost calculate accesorii în sumă de 6.073,70 lei la data de 10.03.2018”.

Prejudiciul a fost recuperat în mare parte prin reținerea, inclusiv de la angajați, a sumelor considerate a fi plătite fără bază legală, iar o parte dintre măsuri au fost contestate la data efectuării verificărilor.

În urma controlului, Camera de Conturi Prahova a dispus extinderea verificărilor asupra sumelor executate silit prin înființarea de popririi asupra conturilor bancare înregistrate pe numele SGU și încasarea accesoriilor actualizate.. Totodată, Camera de Conturi Prahova a solicitat în 2018 „stabilirea întinderii prejudiciului privind avansurile acordate furnizorilor, precum și recuperarea acestora, împreună cu accesoriile aferente actualizate”.

*Contactează Redacția Observatorulph.ro pe WhatsApp la: 0726.221.596

Publică aici opinia ta

Comentariul tău
Numele tău