vot

Astăzi, 5 iunie, au loc alegerile locale. Cetăţenii cu drept de vot trebuie să ştie că există infracţiuni şi contravenţii electorale şi dacă încalcă prevederile legii sunt pasibili de amendă sau închisoare.

 

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, contravenţiile electorale sunt prevăzute la în Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice.

Printre aceste contravenţii se numără prezenţa mai multor persoane în cabina de vot (cu excepția situațiilor prevăzute de lege) precum şi fotografierea sau filmarea prin orice mijloace a buletinului de vot de către alegători în timpul exercitării dreptului de vot. Pentru acest lucru alegătorii pot primi o amendă cuprinsă între 600 şi 1.000 de lei.

De asemenea, distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propaganda electorală constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 600 de lei la 1.000 de lei.

 

Şi comercializarea sau consumul de băuturi alcoolice pe o distanţă de 500 de metri în jurul secţiei de votare este contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.200 de lei la 3.000 de lei.

În ceea ce priveşte infracţiunile electorale, acestea sunt prevăzute în Codul Penal. Oferirea sau darea de bani, bunuri sau de alte foloase (excepţie fac bunurile cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice) în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi cu interzicerea exercitării unor drepturi.

De asemenea, împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

 

Infracţiune este şi utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals. Pentru acest lucru, alegătorii sunt pasibili de pedeapsa cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani.

Fapta persoanei care votează prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător se pedepseşte, de asemenea, cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
sutrsa: http://citynews.ro/