42a8077b-5bd8-4c5f-a08b-004212cd10cb.jpg

Populația cu domiciliul în județul Prahova la 1 ianuarie 2017 a fost de 804158 locuitori, din  care  389882  bãrbați  (48,5%)  şi  414276  femei  (51,5%).  Cele  trei  componente  ale  dinamicii  populației – natalitatea, mortalitatea şi migrația au dus la diminuarea populației cu domiciliul în județ cu 34327 persoane comparativ cu 1 ianuarie 2008.

Fenomenul  de  îmbătrânire  a  populației  este  o  tendință  pe  termen  lung  care  a  început  în  urmă  cu  câteva  decenii. Această  tendință  este  vizibilă  în  transformările  structurii  pe  vârstă  a  populației  și  se  reflectă într‐o  creștere a  ponderii  persoanelor în  vârstă, asociată  cu  o  scădere a  numărului de persoane tinere în totalul populației.

Tinerii (între 0 și 14 ani) au reprezentat  13,9%  din  populația județului  Prahova  (în  scădere  cu  8,1%  față  de  1 ianuarie 2008), în  timp  ce  persoanele cu vârsta de 65 de ani şi peste au avut o pondere de 17,4% (o creștere de 5,7% față de  1 ianuarie 2008).  Indicele de îmbãtrânire demografică a crescut de la 109 persoane  vârstnice care  revin la  100  persoane  tinere la  1 ianuarie 2008, la  125,3  persoane  vârstnice  care  revin la  100  persoane  tinere la  1 ianuarie 2017.

Creșterea speranței de viață, dar şi scăderea continuă a fertilității de‐a lungul mai multor ani  au contribuit la îmbătrânirea populației. În Prahova, speranța de viață a crescut în perioada 20072016 cu 2,66 ani ajungând la 75,80 ani. 

Este important de remarcat faptul că, există diferențe considerabile în ceea ce privește speranța de viață între sexe, decalaj de gen care s‐a menținut în ultimii ani. În anul 2016, speranța de viață la naştere a femeilor a fost de 79,34 ani, iar a bărbaților  72,30 ani.    Pentru a analiza nivelul de sprijin acordat persoanelor tinere și celor în vârstă de către  populația în vârstă de muncă se calculează raportul de dependență demografică.

Declinul  demografic  produce  dezechilibre în  întreaga  structură  viitoare a  populației,  la  nivelul populației şcolare, populației active şi a populației vârstnice.  În anul 2016, populația de vârstă şcolară a fost de 173726 persoane reprezentând 23,6% din  populația  rezidentă  a  județului,  iar  populația  şcolară  înregistrată  în  sistemul  de  educație  a  fost  117165 persoane.  Distribuția  populației  şcolare  pe  niveluri  educaționale  se  prezintă  astfel  învățământul  antepreşcolar (0,7%), învățământul preşcolar (14,2%), învățământul primar şi gimnazial inclusiv  învățămîntul  special  (53,5%),  învățământul  liceal  (19,9%),  învățământul  profesional (2,7%), învățământul postliceal şi de maiştri (3,1%), învățământul superior (5,9%).

Îmbătrânirea  demografică  se  datorează    şi  scăderii  natalității.  Numărul  copiilor  născuți    în  anul 2016 a  fost de 6361, în scădere cu 16,0%  față de anul 2007. Mai mult de jumãtate (51,8%,  respectiv 3296 copii) din totalul nãscuților‐vii au fost bãieți, iar raportul de masculinitate a fost de  aproximativ 108 bãieți la 100 fete.  Ponderea copiilor nãscuți  în afara cãsãtoriei a fost de 30,5% din numãrul total al nãscuților‐ vii, în creştere față de anul 2007 cu 4,3 puncte procentuale, cea mai mare parte a copiilor nãscuți  în afara cãsãtoriei (50,5%) provenind  de la tinerele pânã în 25 ani. Rata natalității în Prahova a fost de 7,9 născuți‐vii la 1 000 de locuitori în 2016, în scădere cu  1,1 puncte procentuale față de anul 2007.

42a8077b-5bd8-4c5f-a08b-004212cd10cb.jpg