Vara asta este despre tine - AFI Palace Ploiesti

posturi-vacante-institutii-publice-filarmonica-primaria-ploiesti.jpg

Zeci de posturi în administrația publică locală, la Consiliul Județean Prahova și în alte instituții publice au fost scoase la concurs în Prahova. Posturile au mare căutare, în această perioadă, mai ales după Ministerul Muncii a anunțat creșteri salariale din 2018. Numai la Filarmonica Paul Constantinescu sunt 17 posturi vacante.

Astfel, Primăria Comunei Ciorani organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal – asistenţă socială. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 17 iulie 2017, ora 10:00: proba scrisă, iar pe 19 iulie 2017, ora 10:00, are loc proba interviu.

Primăria Comunei Șirna organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere vacantă, de administrator public. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 26 iunie 2017, ora 16.00 data limită pentru depunerea dosarelor, 04 iulie 2017, ora 10.00 proba scrisă, iar pe 05 iulie 2017, ora 10.00, are loc proba interviu.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de magaziner/M – clasă salarizare bază 13 în cadrul Complexului de Servicii Comunitare “Sfânta Maria”, Vălenii de Munte. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 26 iunie 2017, ora 12.00: termenul limită de depunere a dosarelor, 04 iulie 2017, ora 10:00, proba scrisă, iar pe 07 iulie 2017, are loc proba interviu.

Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia (Ploiești) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuție, temporar vacante de comisar, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Regiunea Sud Muntenia (Ploiești) – C.J.P.C. Prahova. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 26 iunie 2017, ora 10:00, proba scrisă, iar pe 28 iunie 2017, ora 10:00, este programată proba interviu.

Consiliul Judeţean Prahova organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează: consilier, gradul profesional superior la Compartimentul UIP Sistem de Management Integrat al Deşeurilor și consilier, gradul profesional superior la Compartimentul Prognoze şi Strategii. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 18 iulie 2017, ora 10.00, proba scrisă, iar pe 20 iulie 2017, este programată proba interviu.

Primăria Comunei Dumbrăveşti, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de execuție, vacante, de inspector, grad profesional debutant, clasa I – Compartiment registru agricol și de inspector, grad profesional asistent, clasa I – Compartiment asistenţă socială. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 29 iunie 2017, ora 14:00: data limită pentru depunerea dosarelor, 11 iulie 2017, ora 12:00: proba scrisă, iar pe 18 iulie 2017, ora 12:00, are loc proba interviu.

Consiliul Local al Comunei Berceni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează un post de consilier juridic II, un post de referent debutant în cadrul Compartimentului cadastru, fond funciar, agricultură şi protecţia plantelor și un post de bibliotecar I A în cadrul Compartimentului cultură: cămin cultural şi bibliotecă. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 iunie 2017, ora 13.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor, 03 iulie 2017, ora 10.00 probă scrisă, iar pe 06 iulie 2017, ora 12,00, are loc interviul. Consiliul Local al Comunei Berceni organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcţii contractuale de execuţie de referent I. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 iunie 2017, ora 13.00 – termenul limită de depunere a dosarelor de concurs; 04 iulie 2017, ora 10.00 – probă scrisă, iar pe 07 iulie 2017, ora 12.00, este programat interviul. Tot la Berceni, Consiliul Local organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, după cum urmează: un post de şofer I la Compartimentul gospodărie comunală, întreţinere şi transport și un post de muncitor calificat I la Compartimentul gospodărie comunală, întreținere şi transport. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 23 iunie 2017 – termenul limită de depunere a dosarelor de concurs, 04 iulie 2017, ora 10.00 – probă scrisă, iar pe 07 iulie 2017, ora 12.00 – probă practică/interviu.

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploieşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a opt funcții contractuale de execuție, vacante. Astfel, la Compartiment jazz sunt scoase la concurs un post artist instrumentist – pian – S – debutant, un post artist instrumentist -contrabas – S – debutant și un post artist instrumentist – percuţie – S – debutant. La Compartiment organizare evenimente sunt scoase la concurs două posturi referent de specialitate – S – gr. I, iar la Serviciul Administrativ sunt declarate vacante două posturi recuziter – M și un post garderobier – M. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 03 iulie 2017, ora 10.00, proba practică (pentru artişti instrumentişti), 03 iulie 2017, ora 10.00, proba scrisă (pentru referenţi, recuziteri şi garderobieri), iar pe 07 iulie 2017, ora 10.00, are loc proba interviu. Tot la Filarmonica Ploiești sunt scoase la concurs alte nouă posturi vacante. Astfel, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploieşti organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante după cum urmează: pentru orchestra simfonică (un post şef partidă – trompetă – studii superioare, grad IA, două posturi artist instrumentist – trombon – studii superioare, grad II, un post şef partidă – trombon – studii superioare, grad I, un post artist instrumentist – trompetă – studii superioare, grad II, un post artist instrumentist – tubă – studii superioare, grad I, iar la orchestra populară sunt scoase la concurs un post artist instrumentist vioară – studii superioare, grad I, un post instrumentist – ţambal – studii medii, grad I și un post instrumentist – chitară – studii medii, grad I. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 29 iunie 2017, ora 10.00, proba scrisă, iar pe 04 iulie 2017, ora 10.00, are loc proba interviu.

Primăria Municipiului Ploieşti, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploieşti Vest, după cum urmează: 3 posturi de casier, un post de inspector de specialitate și trei posturi de paznic. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 iunie 2017, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor, 29 iunie 2017, ora 11.00: proba scrisă – Palatul Administrativ, etajul III, camera 322, iar pe 04 iulie 2017, ora 13.00, are loc proba interviu. Primăria Municipiului Ploieşti organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, din cadrul Serviciului Administrare Parc Municipal Ploieşti Vest, după cum urmează: 2 posturi de muncitor calificat – specialitatea horticultură, un post de muncitor necalificat și un post de şofer. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 iunie 2017, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor, 29 iunie 2017, ora 14.00: proba scrisă, iar pe 04 iulie 2017, ora 14.30, are loc proba interviu.

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior, din cadrul Serviciului Tehnic, Administrare Patrimoniu. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 17 iulie 2017, ora 09:30: proba scrisă, iar pe 19 iulie 2017, ora 09:30, are loc proba interviu.

Primăria Orașului Comarnic organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de muncitor necalificat I din cadrul Serviciului Administrarea domeniului public şi privat. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 21 iunie 2017: termenul limită de depunere a dosarelor; 29 iunie 2017, ora 10:00: proba practică, iar pe 05 iulie 2017, ora 10:00, are loc proba interviu.

Primăria Orașului Urlați organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale de execuție, vacante de muncitor zone verzi (2 posturi) în cadrul Serviciului de Gospodărie Comunală. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 29 iunie 2017, ora 10:00: proba practică, iar pe 03 iulie 2017, ora 10:00, are loc proba interviu.

Serviciul Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din Ploieşti, Judeţul Prahova organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de casier din cadrul Compartimentului Casierie. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 22 iunie 2017, ora 12:00, termenul limită pentru depunerea dosarelor; 29 iunie 2017: proba scrisă, iar pe 04 iulie 2017, are loc proba interviu.

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Handicap Mislea organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante, de contabil șef. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 20 iunie 2017, ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor, 28 iunie 2017, ora 10:00: proba scrisă, iar pe 30 iunie 2017, ora 10:00, are loc proba interviu.